Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Vernisáž výstavy "Vesmír očami detí" (2010)

V priestoroch MKŠS v Kysuckom Novom Meste sme 22.3.2010 realizovali vernisáž výstavy výtvarných prác zo súťaže "Vesmír očami detí". Celoštátna výtvarná súťaž s astronomickou tematikou je určená deťom z materských, základných, stredných a umeleckých škôl. Kysucká hvezdáreň zabezpečovala regionálne kolá pre región Kysúc. V spolupráci s našimi partnermi na Liptove (CVČ Elán v Ružomberku a CVČ v Liptovskom Mikuláši) sa po prvýkrát uskutočnili regionálne kolá aj v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
Do regionálneho kola na Kysuciach sa zapojilo 502 súťažných prác, z ktorých odborná porota vybrala 25 najlepších v piatich kategóriách. Tie postupujú do celoštátneho kola súťaže, ktoré zabezpečuje Sloveská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.
Vernisáž bola spojená aj s odovzdávaním cien a diplomov pre úspešných súťažiacich, krásny kultúrny program zabezpečili členovia mandolínového súboru Žiarinka z Nesluše pod vedením pani Plošticovej.

Na vernisáži sa zúčastnilo viac ako 85 návštevníkov.

http://www.astrokysuce.sk/images/stories/ASTROKYSUCE/realizovali%20sme/2010/vod/05.jpg

Časť súťažných prác je v tomto období vystavená v priestoroch klubovne hvezdárne