Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Meteorit Košice - Mimoriadny úspech slovenských astronómov (2010)

Dňa 28.2.2010 tesne pred polnocou sa na oblohe udiala udalosť, o ktorej dnes na Slovensku už asi každý vie. Iba na pripomenutie.
V čase 23:24:46 sa oblohou prehnal jasný záblesk, ktorý svojou intenzitou 1000x presvietil Mesiac v splne. Veľmi jasný meteor – bolit vznikol v dôsledku zrážky malého kozmického telesa s našou Zemou. Veľká časť telesa zhorela v atmosfére. Vo výške 35 km nad zemou došlo k najväčšej explózii a teleso sa rozbilo na malé úlomky. V odbornej aj laickej verejnosti rezonovala otázka, či teleso zhorelo celé alebo časť z neho v podobe meteoritov dopadla na Zem. A keď dopadla, tak kde? Dnes už to vieme! Meteorit nezhorel celý, slovenským astronómom sa dokonca podarilo úlomky meteoritu v blízkosti Košíc nájsť!
Napriek tomu, že v deň zrážky nad takmer celým územím Slovenska bolo zamračené, tento jav neunikol náhodným svedkom. Naša kolegyňa z Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste nám ráno v práci rozprávala, akú divnú búrku v noci zažila.
“Sedela som v kresle pred televíziou a zrazu sa zablyslo. Ale nebolo počuť ani hrom, ani nepršalo. Divné. Teraz v zime búrka?“
Z oblasti niekoľko stoviek kilometrov prichádzali hlásenia o pozorovaní úkazu, z východného Slovenska a Maďarska aj o zaregistrovaní zvukových efektov (hrmenie, dunenie). Špecializované optické zariadenia tzv. bolidovej siete na Slovensku a Čechách kvôli oblačnosti a dažďu nepracovali, v pohotovosti boli ale radarové senzory. 1. a. 3. marca sa objavili video záznamy zo súkromných bezpečnostných kamier z dvoch miest v Maďarsku. Na základe týchto údajov špecialisti na Astronomickom ústave Českej akadémie vied (Dr. Spurný) najskôr určili presný čas preletu telesa, jeho trvanie, jasnosť a následne po dôkladnej analýze dát Dr. Borovička určil dráhu letu a aj oblasť, kde meteorit (alebo meteority) mohli dopadnúť.
To, že tieto výpočty boli presné, potvrdila až prvá spoločná expedícia Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave po roztopení snehu 20. marca našiel Dr. J. Tóth z FMFI UK prvý meteorit.

Nasledovali ďalšie expedície vedeckých pracovníkov a študentov FMFI UK, AsÚ SAV, AsÚ AV ČR a pracovníkov stredoslovenských hvezdární. Celkovo sa našlo 64 meteoritov s veľkosťami od nechtu na malíčku až po kameň veľkosti dlane (2,19 kg). Prvý meteorit bol analyzovaný na FMFI UK jadrovými fyzikmi (prof. P. Povinec), ktorí jednoznačne potvrdili jeho mimozemský pôvod.
Od roku 2005 aj pracovníci oboch hvezdární Žilinského samosprávneho kraja (Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a Považská hvezdáreň v Žiline) realizovali v spolupráci a pod organizačným vedením FMFI UK v Bratislave a Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom niekoľko vyhľadávacích expedícií (Kysuce, Martinské hole, Šášovské Podhradie). Vždy neúspešne. Iba v kútiku duše som veril, že sa nám niekedy podarí nájsť meteorit, kúsok kameňa, padnutý niekde na lúke, v rozoranom poli, alebo v lese. Hľadajte ihlu v kope sena!

Úspešnosť expedície za hľadaním meteoritu „Košice“, ako sa bude tento vesmírny pútnik volať, spočívala aj v tom, že boli takmer ideálne podmienky na jeho hľadanie. Meteorit dopadol do snehu, čo zabránilo jeho prepadu do lístia alebo trávy. Od dopadu do stopenia snehu uplynula veľmi krátka doba, kameň nemohol zerodovať a zmeniť svoj vzhľad, zostali na ňom všetky typické znaky. Terén, do ktorého dopadol, bol relatívne ľahko prístupný. Nezanedbateľná pri hľadaní je organizačná stránka a spolupráca zainteresovaných odborných inštitúcií.
Analýza meteoritu určila, že sa jedná o najbežnejší typ kamenných meteoritov. Z komerčného hľadiska majú úlomky malú cenu, ale z vedeckého hľadiska obrovskú. Ide o veľmi výnimočný prípad. Na svete je nájdených okolo 40 000 meteoritov, ale z toho len 13 má doteraz určenú dráhu. U tohto meteoritu vieme, z ktorej časti Slnečnej sústavy k nám prišiel, z akého materiálu sa skladajú telesá, ktoré tam obiehajú a aké podmienky v tejto oblasti panovali, keď sa formovala Slnečná sústava.

Meteorit „Košice“ je 14. prípadom na svete, prvým na Slovensku.

A na záver: Nájdenie meteoritu „Košice“ je dôkazom toho, že vedecké objavy a úspechy prichádzajú po dôkladnej analýze dát, po použití vedomostí a presných výpočtov a ich overovaní. Toto sa volá veda. Bez virgule, astrológov a iných veštcov.

Ján Mäsiar, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste