Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Návšteva predsedu ŽSK na Kysuckej hvezdárni (2010)

23.3.2010 počas kontrolného dňa navštívil predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár viaceré organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Jednou z nich bola aj naša hvezdáreň. Riaditeľ hvezdárne RNDr. Ján Mäsiar ho informoval o viacerých projektových zámeroch a odborných činnostiach organizácie.

Po privítaní riaditeľ predsedu ŽSK informoval o zámere realizovať investičný projekt EÚ. V prípade úspešnosti projektu bude pozemok využívaný na edukačné činnosti. Jednou z odborných činností hvezdárne je vzdelávacia a popularizačná činnosť. V klubovni je práve inštalovaná výstava výtvarných prác z regionálneho kola celoštátnej súťaže "Vesmír očami detí". V roku 2008 poskytol ŽSK investičné prostriedky na rekonštrukciu hlavného ďalekohľadu hvezdárne. V blízkej budúcnosti sa predpokladá elektronizácia pohonu ďalekohľadu a kupoly. Hvezdáreň sa chce uchádzať o ďalšie zdroje programov EÚ.
Ďalekohľady hvezdárne slúžia na popularizáciu vedy a vzdelania medzi širokou verejnosťou, ale aj na výkon viacerých odborno - pozorovateľských programov. Jednou z odborných činností hvezdárne je pozorovanie slnečnej fotosféry. Hvezdáreň prispieva svojimi pozorovaniami do niekoľkých medzinárodných programov. Živá diskusia v kupole sa viedla o technických parametroch prístrojov, o rôznych astronomických udalostiach, úkazoch a novinkách. Jednou z nich bol aj prelet bolidu nad Slovenskom 28.2.2010 a pripravovanej expedícii za hľadaním prípadného meteoritu.