Aktuality Krajskej hvezdárne
Vážení návštevníci,
komentované prehliadky expozícií hvezdárne a pozorovania objektov dennej oblohy pre individuálnych návštevníkov sa v mesiaci december nekonajú
Za pochopenie ďakujeme

Významná organizačná zmena

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. 
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. 
 

Naše aktuálne odborné pozorovania:

Aktuálna obloha

Obloha v týždni od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018. Východy a západy Slnka a Mesiaca, pozorovateľnosť planét, prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky družíc Irídium pre polohu Kysuckej hvezdárne a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Večerné pozorovania na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste

Večerné pozorovania pre verejnosť na Kysuckej hvezdárni sa v mesiaci december konajú nasledovne:
 •    7. 12. 2018 so začiatkom o 16:30 hod.
 •  POZOR! Zmena kvôli kométe 46P/Wirtanen 14. 12. 2018 so začiatkom o 18:00 hod.
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha).

Večerné pozorovania na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline

Večerné pozorovania pre verejnosť v Pozorovateľni na Malom diele sa v mesiaci december konajú nasledovne:
 •    7. 12. 2018 so začiatkom o 16:30 hod.
 •  14. 12. 2018 so začiatkom o 16:30 hod.
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). Doporučujeme návštevníkom teplejšie oblečenie a baterku.

Aktuality a zaujímavosti zo sveta astronómie

Prečítajte si náš pravidelný astronomický bulletin, plný pútavých informácií pre každého čitateľa.

Výsledky súťaže Astrostop 2018

Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizovala už 25. ročník súťaže zábavno-vedomostnej súťaži ASTROSTOP. 
 
Výsledky jednotlivých regionálnych kôl nájdete v samostatnom článku tu.
 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Ponúkame Vám možnosť navštíviť hvezdáreň a spestriť a rozšíriť učivo z prírodných vied.

Otvárame astronomický krúžok

Zaujíma sa Vaše dieťa o astronómiu? Jediným zdrojom informácií pre neho je internet? Prihláste ho do nášho astronomického krúžku pre deti do 15 rokov, bez poplatkov, bez ďalších obmedzení.
•  Žilina - 1. stretnutie sa koná v stredu 3.10.2018 o 14:30 v Makovického dome, Horný val 20, Žilina.

Rozvoj cezhraničnej kooperujúcej siete pre odbornú prácu a vzdelávánie

Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s dlhoročným projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí  p.o. realizuje ako partner ďalší z projektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na rozvoj systematickej pozorovateľskej činnosti v oblasti medziplanetárnej hmoty, vzdelávania a didaktiky.

Brána do vesmíru

Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojim projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí realizuje od 1.9.2012 projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 s názvom "Brána do vesmíru". Je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Jeho podstatou je návrh, príprava a realizácia nového systému vzdelávacích programov na báze praktických aktivít, realizovaných pomocou metodických a vzdelávacích pomôcok.