Aktuality Krajskej hvezdárne

Významná organizačná zmena

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. 
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. 
 

Naše aktuálne odborné pozorovania:

Aktuálna obloha

Obloha od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019. Východy a západy Slnka a Mesiaca, pozorovateľnosť planét, prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky družíc Irídium pre polohu Kysuckej hvezdárne a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Večerné pozorovania na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste

Večerné pozorovania  pre  verejnosť  na  Kysuckej  hvezdárni v Kysuckom Novom Meste sa v mesiaci august konajú nasledovne:
 •   9.8.2019 so začiatkom o 21:00 hod.
 • 16.8.2019 so začiatkom o 21:00 hod.
 • 23.8.2019 so začiatkom o 21:00 hod.
 • 30.8.2019 so začiatkom o 20:30 hod.
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha).

Večerné pozorovania v Pozorovateľni na Malom diele v Žiline

Večerné pozorovania pre verejnosť v Pozorovanateľni na Malom diele v Žiline sa v mesiaci august konajú nasledovne:
 • 16.8.2019 so začiatkom o 20:30 hod.
 • 23.8.2019 so začiatkom o 20:30 hod.
 • 30.8.2019 so začiatkom o 20:30 hod.
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha).
Upozorňujeme návštevníkov, že prístup k pozorovateľni je čiastočne obmedzený. Vstup do areálu bude v čase realizácie podujatí vyznačený tabuľkami.

Aktuality a zaujímavosti zo sveta astronómie

Prečítajte si náš pravidelný astronomický bulletin, plný pútavých informácií pre každého čitateľa.

Výsledky krajských kôl "Čo vieš o hviezdach?" 2019

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 29. ročník celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?". Krajská hvezdáreň Žiline zastrešuje realizáciu jednotlivých regionálnych a krajských kôl v Žilinskom kraji.

Vesmír očami detí 2019

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasila XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2019. Krajská hvezdáreň v Žiline zabezpečovala regionálne kolá pre okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca a Žilina a Bytča.
Výsledky nájdete tu!

Kultúrno - vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Ponúkame Vám možnosť navštíviť hvezdáreň a spestriť a rozšíriť učivo z prírodných vied.

Otvárame astronomický krúžok

Zaujíma sa Vaše dieťa o astronómiu? Jediným zdrojom informácií pre neho je internet? Prihláste ho do nášho astronomického krúžku pre deti do 15 rokov, bez poplatkov, bez ďalších obmedzení.
Krúžok budeme otvárať aj v školskom roku 2019/20. Viac info už čoskoro.

Rozvoj cezhraničnej kooperujúcej siete pre odbornú prácu a vzdelávánie

Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s dlhoročným projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí  p.o. realizuje ako partner ďalší z projektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na rozvoj systematickej pozorovateľskej činnosti v oblasti medziplanetárnej hmoty, vzdelávania a didaktiky.

Brána do vesmíru

Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojim projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí realizuje od 1.9.2012 projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 s názvom "Brána do vesmíru". Je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Jeho podstatou je návrh, príprava a realizácia nového systému vzdelávacích programov na báze praktických aktivít, realizovaných pomocou metodických a vzdelávacích pomôcok.

 
 
 
 
 
 

 • 19.7.2019 so začiatkom o 21:30 hod.