Aktuality Krajskej hvezdárne

Pracoviská Krajskej hvezdárne v Žiline sú OTVORENÉ!

Podrobnejšie informácie pre návštevníkov nájdete v odkaze nižšie.
    
   

Významná organizačná zmena

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. 
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. 
 

Naše aktuálne odborné pozorovania:

Aktuálna obloha

Obloha od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020. Východy a západy Slnka a Mesiaca, pozorovateľnosť planét, prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky družíc Irídium pre polohu Kysuckej hvezdárne a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Večerné pozorovania na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste

Večerné pozorovania  pre  verejnosť  na  Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste budú obnovené v auguste.

Večerné pozorovania v Pozorovateľni na Malom diele v Žiline

Večerné pozorovania pre verejnosť v Pozorovanateľni na Malom diele v Žiline:

PRIPRAVUJEME:

17. júl 2020 o 21:00 - Letné astronomické kino - podrobnosti už čoskoro

Čo vieš o hviezdach? (2020) - ONLINE

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove sa v tejto neľahkej situácii rozhodla realizovať súťaž on-line formou.
Výsledky krajského kola nájde te tu: Výsledková listina - ČVOH 2020 - Žilinský kraj
Výsledky celoslovenského kola tu: Výsledková listina - ČVOH 2020 - celoslovenské finále súťaže

Vemír očami detí (2020)

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila už 35. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Krajská hvezdáreň v Žiline zastrešuje dve samostatné regionálne kolá. Víťazné práce nájdete v našej galérii.

Aktuality a zaujímavosti zo sveta astronómie

Prečítajte si náš pravidelný astronomický bulletin, plný pútavých informácií pre každého čitateľa.

Kultúrno - vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Ponúkame Vám možnosť navštíviť hvezdáreň a spestriť a rozšíriť učivo z prírodných vied.

Otvárame astronomický krúžok

Zaujíma sa Vaše dieťa o astronómiu? Jediným zdrojom informácií pre neho je internet? Prihláste ho do nášho astronomického krúžku pre deti do 15 rokov, bez poplatkov, bez ďalších obmedzení.
Krúžok budeme otvárať aj v školskom roku 2019/20!

Rozvoj cezhraničnej kooperujúcej siete pre odbornú prácu a vzdelávánie

Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s dlhoročným projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí  p.o. realizuje ako partner ďalší z projektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na rozvoj systematickej pozorovateľskej činnosti v oblasti medziplanetárnej hmoty, vzdelávania a didaktiky.

Brána do vesmíru

Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojim projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí realizuje od 1.9.2012 projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 s názvom "Brána do vesmíru". Je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Jeho podstatou je návrh, príprava a realizácia nového systému vzdelávacích programov na báze praktických aktivít, realizovaných pomocou metodických a vzdelávacích pomôcok.