Aktuality Krajskej hvezdárne

Medzinárodná výtvarná súťaž "Rozprávkové nebo" (2021)

Súťaž vyhlasujú Krajská hvezdáreň v Žiline a Hvězdárna Valašské Meziříčí p.o.. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci materských a 1.stupňa základných škôl na území Žilinského kraja a Zlínskeho kraja.

Termín uzávierky súťaže predĺžený do 15.mája 2021

Vesmír očami detí (2021) - Regionálne kolo ukončené! Výsledky čoskoro!

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila už 36. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Krajská hvezdáreň v Žiline zastrešuje dve samostatné regionálne kolá pre okresy:

Výsledky regionálnych kôl "Čo vieš o hviezdach?" (2021)

Krajská hvezdáreň v Žiline realizovala regionálne kolá súťaže v online režime.

Aktuálna obloha

Obloha od 10. 5. do 16. 5. 2021. Východy a západy Slnka a Mesiaca, pozorovateľnosť planét, prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky družíc Irídium pre polohu Kysuckej hvezdárne a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Večerné pozorovania pre verejnosť

Večerné pozorovania pre verejnosť na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste a na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline sú do odvolania zrušené!

Inštalácia novej montáže na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste

Naše pracovisko, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, sa takmer po 35 rokoch dočká výmeny montáže na hlavnom ďalekohľade.

Naše aktuálne odborné pozorovania:

Aktuality a zaujímavosti zo sveta astronómie

Prečítajte si náš pravidelný astronomický bulletin, plný pútavých informácií pre každého čitateľa.

Kultúrno - vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Ponúkame Vám možnosť navštíviť hvezdáreň a spestriť a rozšíriť učivo z prírodných vied.

Otvárame astronomický krúžok

Zaujíma sa Vaše dieťa o astronómiu? Jediným zdrojom informácií pre neho je internet? Prihláste ho do nášho astronomického krúžku pre deti do 15 rokov, bez poplatkov, bez ďalších obmedzení.
Krúžok budeme otvárať aj v školskom roku 2020/21!

Rozvoj cezhraničnej kooperujúcej siete pre odbornú prácu a vzdelávánie

Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s dlhoročným projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí  p.o. realizuje ako partner ďalší z projektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na rozvoj systematickej pozorovateľskej činnosti v oblasti medziplanetárnej hmoty, vzdelávania a didaktiky.

Brána do vesmíru

Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojim projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí realizuje od 1.9.2012 projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 s názvom "Brána do vesmíru". Je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Jeho podstatou je návrh, príprava a realizácia nového systému vzdelávacích programov na báze praktických aktivít, realizovaných pomocou metodických a vzdelávacích pomôcok.