Aktuality Krajskej hvezdárne

Oznam

Dňa 26. 4. 2018 bude pracovisko Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste z technických príčin zatvorené. Dôvodom je prerušenie dodávky elektrickej energie. 

Za pochopenie ďakujeme.

Významná organizačná zmena

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. 
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. 
 

Medzinárodný deň Zeme (2018)

Pozývame každého, komu nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty, na podujatie pri príležitosti osláv Dňa Zeme 20. apríla 2018, na Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.

Za čiernym Slnkom

Pozývame Vás na výstavu astronomických fotorgrafií v dňoch 27. 3. až 27. 4. 2018 v priestoroch Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Naše aktuálne odborné pozorovania:

Aktuálna obloha

Obloha v týždni od 23. 4. 2018 do 29. 4. 2018. Východy a západy Slnka a Mesiaca, pozorovateľnosť planét, prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky družíc Irídium pre polohu Kysuckej hvezdárne a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Večerné pozorovania na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste

Večerné pozorovania pre verejnosť na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste sa v mesiaci apríl konajú nasledovne:
 •    6. 4. 2018 so začiatkom o 20:00 hod.
 •  13. 4. 2018 so začiatkom o 20:30 hod.
 •  20. 4. 2018 podujatie pre verejnosť - Medzinárodný deň Zeme (2018)
 •  27. 4. 2018 so začiatkom o 20:30 hod.
 Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). 

Večerné pozorovania na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline

Večerné pozorovania pre verejnosť v Pozorovateľni na Malom diele sa v mesiaci apríl konajú nasledovne:
 •    6. 4. 2018 so začiatkom o 20:15 hod.
 •  13. 4. 2018 so začiatkom o 20:30 hod.
 •  20. 4. 2018 so začiatkom o 20:30 hod.
 •  27. 4. 2018 so začiatkom o 20:30 hod.
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). Doporučujeme návštevníkom teplejšie oblečenie a baterku.

Výsledky regionálnych kôl súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2018

Výsledkové listiny a kratučký článok k realizovaným regionálnym kolám 28. ročníka celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".

Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" 2018

Výsledky regionánych kôl XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. 

viac...

 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Ponúkame Vám možnosť navštíviť hvezdáreň a spestriť a rozšíriť učivo z prírodných vied.

Otvárame astronomický krúžok

Zaujíma sa Vaše dieťa o astronómiu? Jediným zdrojom informácií pre neho je internet? Prihlásteho do nášho astronomického krúžku pre deti do 15 rokov, bez poplatkov, bez ďalších obmedzení.
•  Žilina - 1. stretnutie sa koná v stredu 4.10. o 14:30 v Makovickéhp dome, Horný val 20, Žilina.
Kysucké Nové Mesto - 1. stretnutie sa komná v piatok 6.10. o 17:00 v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.

Rozvoj cezhraničnej kooperujúcej siete pre odbornú prácu a vzdelávánie

Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s dlhoročným projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí  p.o. realizuje ako partner ďalší z projektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na rozvoj systematickej pozorovateľskej činnosti v oblasti medziplanetárnej hmoty, vzdelávania a didaktiky.

Brána do vesmíru

Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojim projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí realizuje od 1.9.2012 projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 s názvom "Brána do vesmíru". Je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Jeho podstatou je návrh, príprava a realizácia nového systému vzdelávacích programov na báze praktických aktivít, realizovaných pomocou metodických a vzdelávacích pomôcok.


Vážení návštevníci, na našich stránkach sa v súčasnosti pracuje. Prosíme o zhovievavosť.