Aktuality Krajskej hvezdárne

Významná organizačná zmena

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. 
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. 
 

Naše aktuálne odborné pozorovania:

Aktuálna obloha

Obloha v týždni od 16. 7. 2018 do 22. 7. 2018. Východy a západy Slnka a Mesiaca, pozorovateľnosť planét, prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky družíc Irídium pre polohu Kysuckej hvezdárne a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Večerné pozorovania na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste

Večerné pozorovania pre verejnosť na Kysuckej hvezdárni sa pre neskorý západ Slnka v mesiacoch jún a júl nekonajú!

Mimoriadne pozorovania pre verejnosť:

•  23.-26. 7. 2018 so začiatkom o 21:00 hod. - Prázdninové pozorovania oblohy
•  27. 7. 2018 so začiatkom o 21:00 hod. - Úplné zatmenie Mesiaca
 
Pravidelné piatkové večerné pozorovania pre verejnosť na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste  budú obnovené v auguste.

Večerné pozorovania na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline

Večerné pozorovania pre verejnosť v Pozorovateľni na Malom diele sa v mesiaci júl konajú nasledovne:
 •    6. 7. 2018 so začiatkom o 21:30 hod.
 •  9. - 13. 7. 2018 so začiatkom o 21:30 hod. - Letná obloha plná planét (2018)
 •  20. 7. 2018 so začiatkom o 21:30 hod.
 •  27. 7. 2018 so začiatkom o 21:00 hod. - Úplné zatmenie Mesiaca
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). Doporučujeme návštevníkom teplejšie oblečenie a baterku.

Výsledková listina 28. ročníka súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Výsledky celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2018 na stránkach Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" 2018

Výsledky regionánych kôl XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. 

viac...

 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Ponúkame Vám možnosť navštíviť hvezdáreň a spestriť a rozšíriť učivo z prírodných vied.

Otvárame astronomický krúžok

Zaujíma sa Vaše dieťa o astronómiu? Jediným zdrojom informácií pre neho je internet? Prihlásteho do nášho astronomického krúžku pre deti do 15 rokov, bez poplatkov, bez ďalších obmedzení.
•  Žilina - 1. stretnutie sa koná v stredu 4.10. o 14:30 v Makovickéhp dome, Horný val 20, Žilina.
Kysucké Nové Mesto - 1. stretnutie sa komná v piatok 6.10. o 17:00 v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.

Rozvoj cezhraničnej kooperujúcej siete pre odbornú prácu a vzdelávánie

Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s dlhoročným projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí  p.o. realizuje ako partner ďalší z projektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na rozvoj systematickej pozorovateľskej činnosti v oblasti medziplanetárnej hmoty, vzdelávania a didaktiky.

Brána do vesmíru

Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojim projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí realizuje od 1.9.2012 projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 s názvom "Brána do vesmíru". Je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Jeho podstatou je návrh, príprava a realizácia nového systému vzdelávacích programov na báze praktických aktivít, realizovaných pomocou metodických a vzdelávacích pomôcok.


Vážení návštevníci, na našich stránkach sa v súčasnosti pracuje. Prosíme o zhovievavosť.