Aktuality Krajskej hvezdárne

 

Významná organizačná zmena

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. 
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. 
 

Výstava astronomických fotografií "Za čiernym Slnkom" (2018)

V priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja je od 15. 1. 2018 inštalovaná výstava astronomických fotografií s názvom "Za čiernym Slnkom", ktorá dokumentuje niektoré z odborných oblastí činnosti Krajskej hvezdárne v Žiline.

Naše aktuálne odborné pozorovania:

Aktuálna obloha

Obloha v týždni od 12. 2. 2018 do 18. 2. 2018. Východy a západy Slnka a Mesiaca, pozorovateľnosť planét, prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky družíc Irídium pre polohu Kysuckej hvezdárne a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Večerné pozorovania na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste

Večerné pozorovania pre verejnosť na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste sa v mesiaci február konajú nasledovne:
 •    2. 2. 2018 so začiatkom o 17:30 hod.
 •    9. 2. 2018 so začiatkom o 18:00 hod.
 •  16. 2. 2018 so začiatkom o 18:00 hod.
 Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). 

Večerné pozorovania na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline

Večerné pozorovania pre verejnosť v Pozorovateľni na Malom diele sa v mesiaci február konajú nasledovne:
 •    2. 2. 2018 so začiatkom o 17:15 hod.
 •    9. 2. 2018 so začiatkom o 17:30 hod.
 •  16. 2. 2018 so začiatkom o 17:45 hod.
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). Doporučujeme návštevníkom teplejšie oblečenie a baterku.

Suťaž "Vesmír očami detí" 2018

SÚH v Hurbanove vyhlasuje už XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Do obľúbenej súťaže sa môžu zapojiť deti od predškolského veku až po 9. roč. základných aj umeleckých škôl. Tak neváhajte a ukážte nám svet vašej fantázie!
Okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca Okresy Žilina a Bytča
 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl

Ponúkame Vám možnosť navštíviť hvezdáreň a spestriť a rozšíriť učivo z prírodných vied.

Otvárame astronomický krúžok

Zaujíma sa Vaše dieťa o astronómiu? Jediným zdrojom informácií pre neho je internet? Prihlásteho do nášho astronomického krúžku pre deti do 15 rokov, bez poplatkov, bez ďalších obmedzení.
•  Žilina - 1. stretnutie sa koná v stredu 4.10. o 14:30 v Makovickéhp dome, Horný val 20, Žilina.
Kysucké Nové Mesto - 1. stretnutie sa komná v piatok 6.10. o 17:00 v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.

Rozvoj cezhraničnej kooperujúcej siete pre odbornú prácu a vzdelávánie

Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s dlhoročným projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí  p.o. realizuje ako partner ďalší z projektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na rozvoj systematickej pozorovateľskej činnosti v oblasti medziplanetárnej hmoty, vzdelávania a didaktiky.

Brána do vesmíru

Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojim projektovým partnerom Hvezdárňou Valašské Meziříčí realizuje od 1.9.2012 projekt Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 s názvom "Brána do vesmíru". Je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Jeho podstatou je návrh, príprava a realizácia nového systému vzdelávacích programov na báze praktických aktivít, realizovaných pomocou metodických a vzdelávacích pomôcok.


Vážení návštevníci, na našich stránkach sa v súčasnosti pracuje. Prosíme o zhovievavosť.