Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Pre školy
Vážení pedagógovia,
 
aj vo vašej škole patria prírodovedné predmety medzi menej obľúbené? Chcete svojich žiakov motivovať a ukázať im kúzlo prírodných vied? Zavítajte k nám! Krajská hvezdáreň v Žiline i tento rok pripravila pre spestrenie a doplnenie vyučovacieho procesu množstvo vzdelávacích programov a podujatí. Témy programov vychádzajú z učebných osnov prírodných vied a ich cieľom je opakovanie učiva, jeho rozšírenie a prehĺbenie. Pri plánovaní  výletov a exkurzií je tak možné spojiť zábavu a oddych so spestrením a doplnením vyučovacieho procesu. Návšteva hvezdárne sa tak môže stať atraktívnym doplnkom výučby na všetkých typoch škôl, od materských po vysoké
 

Štandardný program školskej exkurzie:

- Vzdelávací multimediálny program podľa vlastného výberu v trvaní cca 45 minút v prednáškovej miestnosti. V našej ponuke programy pre všetky vekové kategórie. (Prehľad vzdelávacích multimediálnych programov nájdete v podpoložkách menu vľavo)
- Po skončení programu ponúkame voľnú besedu s astronómom. Dĺžka diskusie je individuálna a riadi sa podľa požiadaviek publika
- Návšteva kupoly hvezdárne, či pozorovateľne, zoznámenie s prístrojovým vybavením, demonštrácia práce s ďalekohľadmi a v prípade priaznivého počasia pozorovanie objektov dennej či večernej oblohy.
- Prehliadka aktuálnej výstavy vo výstavnej miestnosti hvezdárne, možnosť zakúpenia metodických materiálov, publikácii či suvenírov.  
 
Na každú školskú exkurziu je vymedzený čas 2 hodiny, na základe Vašich požiadaviek sme schopní trvanie exkurzie prispôsobiť Vašim časovým možnostiam. Exkurziu realizujeme  v čase od 7.00 do 15.00 hod., prípadne vo večerných hodinách.
 
Objednávky programov sa realizujú najneskôr 1 pracovný deň vopred na telefónnych číslach:

Exkurzie na pracovisko Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste: 041/4212946. Kapacita prednáškovej miestnosti 55 miest.

Exkurzie na pracoviská v Žiline: 041/5643200. Kapacita prednáškovej miestnosti 45 miest.

 
 

HVEZDÁREŇ U VÁS NA ŠKOLE

 
Ak z organizačných dôvodov nemôžete hvezdáreň navštíviť, ponúkame Vám možnosť realizácie  podujatia priamo na Vašej škole. Vašu školu navštívia  naši pracovníci spolu audiovizuálnou a pozorovacou technikou. Takéto podujatia pozostávajú z prezentácie Vami zvoleného multimediálneho programu, besedy s astronómom, výstavy podľa vlastného výberu, pozorovaní prenosnými astronomickými ďalekohľadmi či prezentácie solárneho laboratória. Komplexnú ponuku multimediálnych programov a vzdelávacích výstav nájdete v menu vľavo. Presný termín a čas realizácie podujatia je nutné vopred dohodnúť s našimi pracovníkmi