Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
GLOBE at Night

Projekt „Globe at Night“ začína

 

Registrovať rastúce svetelné znečistenie a súčasne snaha priviesť ľudí aj z okolia veľkých miest ku pozorovaniu nočnej oblohy, je hlavnou ideou medzinárodného projektu „Globe at Night“. Súčasný, ôsmy ročník, začína už začiatkom roka 2013.
 
Záujem o problematiku svetelného znečistenia, teda svietenia vtedy, tak a tam, kedy, ako a kde je to zbytočné, u nás rastie zásluhou mnohých regionálnych i nadnárodných aktivít. Okrem Parku tmavej oblohy v NP Poloniny, Slovenského zväzu astronómov - amatérov a Sekcie proti svetelnému znečisteniu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, sa pravidelne do pozorovaní, určujúcich jas nočnej oblohy zapájali najmä špecializované osvetové zariadenia: hvezdárne a planetáriá. Ročník 2013 ponúka možnosť prispieť meraniami svetelného znečistenia jednoduchou metódou širokej populácii záujemcov o prírodu a enviromentálne dianie.
 
Princíp je jednoduchý; v obdobiach pozorovacích „okien“ (t.j. nocí nerušených svetlom Mesiaca, spolu 5 termínov až do 8. mája 2013) určujú pozorovatelia v daných oblastiach oblohy pomocou porovnávacích máp týchto častí oblohy, aké najslabšie hviezdy uvidia voľným, ďalekohľadom neozbrojeným okom. Výsledné spracovanie týchto odhadov (v roku 2012 prispelo do celosvetovej kampane spolu 16850 pozorovaní z 92 krajín!) môže zásadne zlepšiť informácie o stave svetelného znečistenia v jednotlivých regiónoch. Porovnaním viditeľnosti najslabších hviezd v súhvezdiach Orióna a Leva v termínoch 3.-12.1., 31.1. – 9.2., 3.3. – 12.3., 31.3. – 9.4. a 29.4. – 8.5.2013 s mapami v predtlačených formulároch a vyplnením a odoslaním pripravených protokolov o pozorovaní môžu i laici (obe súhvezdia sú mimoriadne výrazné ) prispieť ku určeniu miery rizika reálnej hrozby nepozorovateľnosti oblohy a objektov na nej v budúcnosti.
 
Podrobnosti o projekte nájdete na stránke www.globeatnight.org ( vrátane materiálov v slovenčine, alebo v českom jazyku) a SZAA ( www.szaa.org ). Krajská hvezdáreň v Žiline sa zapája do projektu v roku 2013 vlastnými pozorovaniami jej odborných pracovníkov, kvalifikovanými presnými meraniami (pomocou jasomeru SQL Unihedron) a aktivizáciou siete jej dobrovoľných spolupracovníkov a spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcii. Popularizáciou a osvetou projektu v prostriedkoch masovej komunikácie chceme ku záujmu o oblohu  priviesť čo najväčší počet ľudí aj v centrách osídlenia v Žilinskom kraji. Vedľajším produktom programu je možnosť nájsť svetelným znečistením zatiaľ nenarušené miesta potenciálnych pozorovacích stanovíšť pre našu odbornú a popularizačnú činnosť.

RNDr. Miroslav Znášik,Krajská hvezdáreň v Žiline.