Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Vernisáž výstavy "Vesmír očami detí" (2012)

Regionálne kolo už 27. ročníka celoslovenskej súťaže “Vesmír očami detí“ zabezpečovala Kysucká hvezdáreň,. Výtvarnú súťaž s astronomickou tematikou vyhlasuje  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezárňami a vzdelávacími zariadeniami na Slovensku. Je určená deťom z materských, základných a umeleckých škôl. Do regionálneho kola sa zapojilo viac ako 370 súťažiacich z 50 škôl okresov Čadca a Kysucké N. Mesto. Odborná porota vybrala 25 najlepších prác, ktoré  zabojovali v celoslovenskom kole.

 Víťazi sa zišli dňa 16.3.2012 v Mestskej knižnici Kysucké N. Mesto, kde sa konala vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien a diplomov. K príjemnej atmosfére prispeli i žiaci ZUŠ v Kysuckom N. Meste pod vedením Mgr. art. Juraja Jašša, ktorí svojim programom oživili podujatie.

Zoznam výhercov nájdete tu. Víťazné práce vo formáte .pdf (6.54Mb) si môžete pozrieť tu.