Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Jarná rovnodennosť (2013)

Astronomická jar v roku 2013 začína 20. marca  o 11 hod. 02 min. UTC – svetového koordinovaného času. V našom časovom pásme to je o 12 hod. 02 min. SEČ. V tomto okamihu stred Slnka prekročí svetový rovník a postupuje po svojej ročnej ceste ďalej na severnú časť ekliptiky.
  
Tento, prvý jarný deň, by mala byť noc rovnako dlhá ako deň s tým, že dni sa začínajú predlžovať a noci postupne skracovať. Praktický výpočet nám ukáže, že na meridiáne Pozorovateľne Na Malom diele (18°45´07“ E) Slnko v tento deň vychádza o 5 hod. 49 min., kulminuje o 11 hod. 54 min. a zapadá o 17 hod. 59 min. SEČ. Nasledujúci deň Slnko na rovnakom mieste vychádza o 5 hod. 47 min. Prvý jarný deň tak trvá 12 hod. 10 min. a nasledujúca noc iba 11 hod. 48 min. Rozdiel, spolu 22 minút. ide na úkor definície východu a západu Slnka a refrakcie svetla v zemskej atmosfére.
  
Astronomický východ (a západ) Slnka začína (a končí) posledným lúčom jeho horného okraja na horizonte. Vplyvom refrakcie, spôsobenej postupným zhusťovaním atmosféry smerom od kozmického vákua  k povrchu Zeme a následnou zmenou hodnôt indexu lomu, je stred slnečného disku pri uvedenej polohe už 35´ pod horizontom. Ak pripočítame obvyklý polomer Slnka, asi 15´, je v okamihu pozorovania horného okraja Slnka na horizonte jeho stred už 50´ pod horizontom. Refrakcia tak predlžuje deň a skracuje noc v každý deň roka, aj v deň rovnodennosti a rovnako dlhú deň aj noc musíme preto hľadať niekoľko dní pred rovnodennosťou.
  
Budúci rok, 2014, nastane jarná rovnodennosť 20. marca o 16 hod. 57 min. UTC. Ak si prezrieme termíny jarnej rovnodennosti pár rokov do minulosti a storočie do budúcnosti, zistíme, že posledný rok, na ktorý pripadla rovnodennosť na 21. marca  (v svetovom čase), bol rok 2007. Až do konca XXI. storočia  budú nastávať jarné rovnodennosti výlučne už  20. marca a v rokoch 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076 a 2077, 2080 a 2081, 2084 a 2085, 2088 a 2089, 2092 a 2093 a 2096 a 2097 nastanú už 19. marca. Na návrat termínu jarnej rovnodennosti na 21.marec si počkáme až do roku 2102!  Postupné nepriestupné roky 2100, 2200 a 2300 však dlhodobo posunú termín jarnej rovnodennosti do stále neskorších dní.

 

 

RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline