Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Bambiriáda (2013)

Bambiriáda – Festival práce s deťmi a mládežou je aktívnou prezentáciou Občianskych združení, Centier voľného času a inštitúcií zaoberajúcimi sa výchovou detí a mládeže nielen vo voľnom čase. Na Slovensku sa koná v Žilinskom kraji v takmer každom okresnom meste. V Trstenej ju Centrum voľného času Trstená zorganizovalo po prvý krát.

Hlavným koordinátorom je Rada mládeže žilinského kraja. Záštitu nad podujatím v Trstenej prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja – Juraj Blanár a primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak. Tento ročník Bambiriády mal aj svoj podtitul – Záleží nám na tom…

Bambiriáda v Trstenej trvala od 13.mája do 18. mája 2013. Hlavný prezentačný deň sa konal v sobotu – 18. mája na Námestí Milana Rastislava Štefánika  v čase od 10.00 do 15.00 hod.  Za aktívnej spolupráce s rôznymi organizáciami a združeniami bolo pre deti  pripravených veľa aktivít, hier, súťaží a vystúpení. Svojimi ukážkami činnosti prispeli k atraktívnosti aj príslušníci PZ SR, Slovenského červeného kríža, záchranárov a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Trstenej.  Prezentačné stánky a súťaže pripravili okrem zamestnancov CVČ Trstená aj Skauti, NO Kvapka, OZ Informa a Bambuľkovo, Krajská hvezdáreň v Žiline, OZ Persona a aktívne sa zapojili aj členovia Mládežníckeho parlamentu v Trstenej.

Krajská hvezdáreň v Žiline vo veternom a polooblačnom počasí pripravila pre účastníkov pozorovanie Slnka pomocou chromosférického ďalekohľadu, pozorovanie slnečnej fotosféry vizuálne aj pomocou ďalekohľadu. Pripravené boli súťaže pre deti a mládež „Hod Saturnovým prstencom, Rúcanie marťanských veží a Mesačné preteky“, na ukážku boli prezentované solárne hračky a rôzne propagačné materiály našej hvezdárne.


 

CVČ Trstená a Krajská hvezdáreň v Žiline