Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Letný slnovrat (2013)
21. júna 2013 o 05:04 UT (svetového času) nastane okamih letného slnovratu. V našom časovom pásme, počas platnosti letného času, bude o dve hodiny viac;  07:04 SELČ. V každom priestupnom roku pripadne do konca XXI. storočia deň letného slnovratu vždy už na 20. júna
 
Letný slnovrat je okamihom, kedy je Slnko na svojej zdanlivej ceste oblohou pomedzi zvieratníkovými súhvezdiami na ekliptike najvyššie nad rovníkom. V deň, v ktorom nastane nazývame aj dňom letného slnovratu a je v roku najdlhší; naopak, noc je vtedy najkratšia. V astronomickom zmysle noc na mnohých miestach Slovenska ani neexistuje. Severne od rovnobežky 48°33´(prechádza Slovenskom približne po čiare  Radošina – Topoľčany – Hliník n. Hr. – Vígľaš – Hnúšťa – Plešivec – Seňa, v deň letného slnovratu nenastáva noc, iba astronomický súmrak. Pre obyvateľov Zeme žijúcich na obratníku Raka ( 23°27´severnej šírky) kulminuje Slnko v tento deň v nadhlavníku, pre obyvateľov severných polárnych oblastí (nad severnou polárnou kružnicou: 66°33´) Slnko vôbec nezapadá. Astronomické leto končí jesennou rovnodennosťou, pripadajúcou v tomto roku na 22. septembra o 22:44 SELČ.
 
Pre pozorovateľa nočnej oblohy prichádza s astronomickým letom zvláštne obdobie. Dlhý súmrak a neskorá noc na jednej strane sťažuje pozorovania klasických objektov na oblohe, prináša však aj mnohé výhody. Jednou z nich sú aj vyššie nočné teploty, ktoré spríjemňujú pozorovania. Krátke noci robia leto sezónou súmrakových javov. Slnko nízko pod obzorom dlho osvetľuje vysoké vrstvy atmosféry, čo umožňuje pozorovať zvláštne nočné svietiace oblaky (NLC – Noctilucent Clouds). Sú to oblaky kryštálikov ľadu v mezosfére, vo výške približne 80km na povrchom Zeme. Najlepšie podmienky nastávajú keď je Slnko 6°až 16° pod obzorom, teda okolo 22:00 hod. na severozápadnom obzore alebo okolo 4:00 hod. na severovýchodnom. Oblaky majú zvyčajne bielu alebo modrastú farbu. Od roku 2007 ich sleduje aj družica AIM (The Aeronomy of Ice in the Mesosphere), ktorá okrem iného poskytuje aj snímky ich aktuálneho rozloženia nad pólmi. Leto prináša aj lepšie podmienky na pozorovanie umelých družíc Zeme, objektov blízko stredu Mliečnej cesty ako aj obdobie aktivity známeho meteorického roja Perzeíd.
 
O všetkých aktuálnych možnostiach pozorovania Vás budeme včas informovať na tejto stánke. Všetkým návštevníkom letných podujatí Krajskej hvezdárne v Žiline prajeme príjemné leto a veľa zážitkov pod vysokou letnou oblohou.

 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline
 
Aktuálne rozloženie NLC na severnej pologuli:
 
Credit: LASP/University of Colorado