Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Desaťtisíc blízkozemských telies (2013)
Asteroid 2013 MZ5, objavený 18.júna 2013 ďalekohľadom PanSTARRS - 1 na observatóriu Haleakala na Havajských ostrovoch, je desaťtisícim známym blízkozemským telesom. Tieto telesá, označované ako NEO (Near Earth Object), sa môžu k obežnej dráhe Zeme priblížiť na menej ako 45 miliónov kilometrov.  Pri rozmeroch od niekoľkých metrov až po ten najväčší s priemerom 41 km (1036 Ganymed), by pri prípadnej kolízii so Zemou mohli spôsobiť rozsiahle škody.
S cieľom eliminovať neočakávaný dopad väčšieho telesa na Zem, sa od roku 1998 začalo so systematickým hľadaním týchto telies. Pôvodný cieľ programu, katalogizovať 90% objektov s rozmermi nad 1 km (ich prípadný dopad môže mať globálne následky) bol splnený skôr, ako sa očakávalo. Preto bol v r. 2005 doplnený o ďalšiu smelú víziu, nájsť 90% blízkozemských telies s rozmermi nad 150 m.
 
Asteroid 2013 MZ5

Image credit: PS-1/UHZ
 
Z dnes známych objektov je asi desatina vačšia ako 1 km a predpokladá sa, že neobjavených zostáva nanajvýš niekoľko desiatok telies týchto rozmerov.  V populácii objektov v hraniciach veľkostí 150 – 1000 m, sa dá odhadnúť existencia asi 15000 telies, z ktorých poznáme iba asi 30% a v hraniciach 30 – 150 m až jeden milión objektov, z ktorých poznáme ani nie jednu stotinu. Telesá s veľkosťou nad 100 m, ktorých dráhy sa približujú k tej zemskej na vzdialenosť menšiu ako 7,5 miliónov kilometrov (0,05AU), sa označujú ako potenciálne nebezpečné – PHO (Potential Hazardous Objects) a dnes je známych 1407 takýchto objektov.
 
Ročne pribúda medzi NEO okolo tisíc asteroidov a komét, tento výskum preto možno potrvá ešte ďalšie desaťročia. Keď sa stanovené ciele programu podarí splniť, riziko neočakávaného budúceho dopadu veľkého telesa na Zem sa zníži na úroveň len jedného percenta oproti stavu pred výskumom.  

 


Zdroj: Science@NASA  Upravil M. Znášik, E. Neubauerová
Pôvodný článok tu.