Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Perzeidy 2013

Augustové "padajúce hviezdy" 


Meteory zaznamenané celooblohovým kamerovým systémom 
na Kysuckej hvezdárni počas maxima Perzeíd
 12.-13.08.2012.

Najznámejším z pravidelných meteorických rojov sú Perzeidy, pozorovateľné od konca júla do polovice augusta s maximom každoročne okolo 12. augusta. 
 
Meteor je krátkodobý svetelný úkaz na oblohe. Častica medziplanetárneho prachu sa na svojej dráhe okolo Slnka dostane poruchami do dráhy Zeme a stretne sa s ňou. Prelet vysokou atmosférou kozmickou rýchlosťou (od 12 do 72 km/s) s výnimkou tých najväčších telies však neprežije – pre pozorovateľa na Zemi zasvieti na oblohe viac či menej jasný meteor, mylne považovaný za padajúcu hviezdu... 
 
Meteorický roj je prúd častíc spoločného pôvodu (väčšinou z kometárneho jadra) ktoré k Zemi prichádzajú v rovine dráhy pôvodného telesa, s malým rozptylom paralelne z jedného smeru. V dôsledku perspektívy – vzdialenejšie začiatky svetelných stôp sú k sebe uhlovo bližšie ako ich k pozorovateľovi bližšie konce – sa nám na oblohe zdanlivé svetelné dráhy meteorov predĺžené smerom nazad pretínajú v malom plošnom radiante meteorického roja. Podľa polohy radiantov v súhvezdiach majú potom meteorické roje svoje vlastné mená; v čase maxima činnosti Perzeidy zdanlivo vyletujú zo severnej časti súhvezdia Perzea.
 Perzeidy sú v ľudovej tradícii známe ako „slzy Svätého Vavrinca“, ich maximá pripadajú približne na 12. augusta (na ekliptikálnu dĺžku Slnka rovnú 140,1°). Ich materským telesom  je kométa  109 P/Swift – Tuttle, objavená v r. 1862 s periódou obehu okolo Slnka 133 rokov. Z historických záznamov vyplýva, že práve v čase priblíženia kométy ku Slnku a Zemi boli pozorované výrazné meteorické javy, popisované ako „meteorické dažde“. Posledným z nich bol pozorovateľný aj u nás v roku 1993, kedy bolo možné pozorovať v období približne dvoch hodín v priemere do 10 meteorov za minútu, t.j. prepočítane až do 1000 za hodinu. Typická frekvencia Perzeíd mimo obdobia „dažďov“ býva asi desaťkrát menšia. Pre návrat roja v roku 2013 udáva koordinátor pozorovaní IMO (Medzinárodná meteorická organizácia) čas maxima na 12.8.2013 na interval od 20:15 do 22:45 LSEČ a ich frekvencia, redukovaná na radiant v zenite a ideálne podmienky, môže prekročiť 100 meteorov za hodinu. Najlepším termínom pre pozorovanie Perzeíd v roku 2013 sú noci z 11. na 12. augusta a najmä nasledujúca, z 12. na 13. augusta.
 
Hlavným dôvodom, prečo pozorovať aj v noci pred očakávaným maximom, je Mesiac. Ten je blízko prvej štvrte a svojim jasným svetlom už presvetľuje večernú oblohu. Našťastie je Mesiac na svojej nízkej dráhe, prechádza hlboko pod ekliptikou a má malý nočný oblúk. 11. augusta zapadá u nás Mesiac o 21:40 LSEČ, v nasledujúcu noc o 22:09 . Od začiatku nautického súmraku večer, t.j. približne od 21:30, až do jeho začiatku ráno (okolo 04:10 LSEČ), nastanú za priazne počasia po obe noci najlepšie podmienky na pozorovanie tohtoročných Perzeíd. 

Pozorovanie Perzeíd je hlavnou náplňou Meteorickej pozorovateľskej expedície, ktorú organizujú v rámci  IMO Krajská hvezdáreň a planetárium v Žiari n.Hronom, Krajská hvezdáreň v Žiline a hvezdárne v  Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici od 7. do 14. augusta na strednom Slovensku. Pomocou získaných dát o distribučnej funkcii jasnosti meteorov z týchto pozorovaní spolu s prístrojmi v kozme (registrujúcimi mikrometeoriody a prach) a bolidovou sieťou na Zemi (registruje telesá s hmotnosťami od 10 kg) je možné stále reálnejšie odhadnúť riziká zrážky s telesami, potenciálne ohrozujúcimi lokálnymi (s veľkosťou do 1 km) či dokonca globálnymi (nad 10 km priemeru) účinkami Zem a najmä život na nej. Tých je dnes známych 1397 a ich pozorovaniu a spresňovaniu ich dráh sa venujú významné svetové astronomické inštitúcie. Malým dielom ku tomuto výskumu prispieva pozorovaniami meteorov i sieť hvezdární na Slovensku.
 
Krajská hvezdáreň pripravila pre všetkých záujemncov mimoriadne pozorovania venované meteorickému roju Perzeíd:
Na pozorovateľni Na Malom diele je pripravené pozorovanie meteorov v noci z 12. na 13. augusta 2013 od 21:30 až do ranného súmraku. Napriek trvajúcemu astronomickému letu návštevníkom pripomíname, že augustové rána sú chladné a vyžadujú teplé oblečenie a príjemný posed či lehátko. 
Na Kysuckej hvezdárni je pripravený Týždeň mimoriadnych večerných pozorovaní oblohy. Počas celého týždňa od 12.8. do 16.8.2013 so začiatkom vždy o 20:30 hod. a v trvaní približne 2 hodiny, bude pripravené pozorovanie objektov letnej oblohy ďalekohľadom a vizuálna pozorovanie v areáli hvezdárne.
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha).

 
Prelet ISS, Valachovo, 11. Augusta 2013, 21:44 SELČ. Kamera Canon 550D, objektív Sigma 3,5/8 mm,
f/4.5, ISO 1600, expozícia 248 sek
 

RNDr. Miroslav Znášik
Krajská hvezdáreň v Žiline