Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Leto na hvezdárni (2013)
Počas leta je pre prázdninujúcich žiakov výborným tipom na výlet práve návšteva hvezdárne. Stabilné počasie, príjemné teploty, pohoda a kopa voľného času sú predpokladmi na nenásilné získavanie nových vedomostí a spoznávanie sveta okolo nás. Okrem individuálnych návštevníkov túto možnosť počas prázdnin využili aj účastníci letných táborov. 
 
 
Spolu 44 žiakov plaveckého tábora NEREUS sa v dňoch 24. a 25.7.2013 zoznámilo s odbornou činnosťou hvezdárne, prácou odborných pracovníkov a prístrojovým vybavením. Vďaka priaznivému počasiu pozorovali Slnko a slnečné škvrny na jeho povrchu. Vypočuli si krátku prednášku o Slnku a jeho vplyve na život na Zemi. Dozvedeli sa o možných spôsoboch pozorovania Slnka bez nebezpečenstva oslepnutia, o ochrane pred negatívnymi účinkami žiarenia na človeka a predviedli si aj praktickú demonštráciu sily slnečných lúčov súvisiacu s nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode.
Ani mladšie deti neostali bokom. Pre 18 žiačikov plaveckej škôlky BEMA bola 13.8.2013 pripravená prednáška v priestoroch Makovického domu v Žiline. Malí účastníci letného tábora odchádzali obohatení novými zaujímavými poznatkami, ktoré ešte určite budú môcť v budúcnosti zužitkovať a to nie len v školskej lavici.
 

Mgr. Eva Neubauerová
Krajská hvezdáreň v Žiline