Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Sonda Voyager 1 v medzihviezdnom priestore (2013)
Najnovšie dáta ukazujú, že 36-ročná sonda opustila heliosféru. NASA oficiálne informovala, že sonda je už viac ako rok mimo slnečnej sústavy. Tak ako kedysi Neil Armstrong, aj Voyager 1 urobil "obrovský skok pre ľudstvo".
 
V súčasnosti sa nachádza v medzihviezdnom priestore vo vzdialenosti 19 miliárd kilometrov od Slnka. Sonda má už nefunkčný detektor plazmy, preto sa na zistenie vlastností okolitého prostredia museli vymyslieť iné metódy. Umožnila to až erupcia na Slnku, ktorá sa odohrala v marci 2012. Po 13 mesiacoch sa tieto častice slnečného vetra dostali až ku sonde a vďaka osciláciám, ktoré vyvolali sa podarilo určiť hustotu plazmy okolitého prostredia. Hodnota sa približovala tej, ktorú očakávali v medzihviezdnom priestore.  Na základe spätnej revízie dát z Voyagera 1 počas predchádzajúcich podobných udalostí určili, že sonda vstúpila do medzihviezdneho priestoru 25.augusta 2012.
 
Video produced by NASA's Jet Propulsion Laboratory
 
Heliosféra je oblasť vyplnená časticami slnečného vetra unikajúcimi zo Slnka. Nemá guľatý tvar, ale je deformovaná do tvaru „kvapky“. Tam, kde sa tlak týchto častíc vyrovnáva tlaku tých prichádzajúcich z medzihviezdneho priestoru, sa nachádza heliopauza. Jej vzdialenosť  je zhruba 110 až 160 AU.
 
Zdroj: Science@NASA 
Mgr. Evka Neubauerová
Krajská hvezdáreň v Žiline