Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Jesenná rovnodennosť (2013)
V roku 2013 pripadá okamih jesennej rovnodennosti na 22.septembra o 22:44 SELČ. V tomto okamihu prechádza pre pozorovateľa v strede Zeme stred Slnka svetovým rovníkom; priesečníkom roviny rovníka s nebeskou sférou. Tento bod sa premieta na oblohu do súhvezdia Panny. Slnko osvetľuje obe pologule Zeme, severnú i južnú, rovnako. Slnko vrcholí v zenite na pravé miestne poludnie pre všetkých pozorovateľov na zemskom rovníku.
 
Ak zanedbáme atmosféru, posúvajúcu obraz telies na horizonte smerom ku zenitu, pre pozorovateľa kdekoľvek na Zemi (s výnimkou pólov), vychádza v tento deň Slnko vo východnom bode horizontu a zapadá v západnom bode. Deň trvá dvanásť a noc rovnako dvanásť hodín. Prechodné obdobie medzi dňom a nocou – súmrak – je rovnako ako v deň jarnej rovnodennosti najkratší. Slnko stúpa nad horizont (pri východe) a klesá podeň (pri západe) pod najväčším uhlom. Napr. od západu Slnka po koniec nautického súmraku uplynie v tento deň 1 hod. 46 minút, kým v deň zimného slnovratu až o 10 minút viac.
 
Takto astronomicky významný deň sa stal začiatkom roku Francúzskeho revolučného kalendára (oficiálne používaný od 22.9.1792 do 31.10.1805). Za dvanásť mesiacov po 30 dňoch (v troch dekádach), s názvami podľa fenologických a meteorologických javov (jeseň –  mesiace vinobrania, hmiel a inovate; zima – snehu, dažďa a vetra; jar – pučania, kvetov a lúk; leto – žatvy, tepla a plodov) sa vkladalo päť sviatkov (prípadne 6, ak do jesennej rovnodennosti podľa astronomických pozorovaní chýbal ešte jeden deň), sviatky Génia, Práce, Hrdinstva, Odmien, Mienky a prípadne iba všeobecne Sansculotti. Dni v dekáde boli tvorené latinským poradových číslom dňa, s príponou – di (Primidi, Duodi .....Decadi).
 
Dátum jesennej rovnodennosti je ľudovým sviatkom v Japonsku. Obvykle pripadá v japonskom štandardnom čase na 22. alebo 23. september (je o +9 hodín väčší, ako UTC). Do roku 1947, prijatia povojnovej sekulárnej ústavy Japonska, sa slávil rovnaký deň ako jeden z významných sviatkov Šintoizmu. V r. 2013 pripadá na pondelok, 23. september.
 
Vplyvom nie celého počtu dní tropického roka, (periódy, s ktorou sa opakujú kardinálne polohy Slnka voči Zemi – rovnodennosti a slnovraty) sa okamihy jesennej rovnodennosti posúvajú, v priemere (pre ekvinokcium 2000.0) nastávajú za rok o 5 hod. 49 min. 12 sek. neskôr. V priestupnom roku, vložením 29. februára, sa tiež posunú, ale o 18 hod. 10 min. 48 sek. skôr. V súčasnosti tak prebieha striedanie dát jesennej rovnodennosti medzi 22. a 23. septembrom. Až v roku 2096 sa dátum jesennej rovnodennosti dostane na 21. september a i to iba na jeden rok. Opačnú tendenciu, posun na 24. septembra, očakávame v r. 2303, 2307 a 2311 – vždy rok pred priestupnými rokmi (samozrejme v našom pásmovom, t.j. stredoeurópskom čase; dúfame, že tzv „letný“ čas bude vtedy už iba kuriozitou z minulosti...).
 
Astronomická jeseň, ktorá rovnodennosťou začína, sa skončí 21.12.2013 o 18:12 večer, okamihom zimného slnovratu; začiatkom astronomickej zimy.
 
 
RNDr. Miroslav Znášik
Krajská hvezdáreň v Žiline