Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Základné školy
Programy pre 1. stupeň základných škôl

Modré nebo

Program poskytuje tým najmenším školákom pohľad do ďalekého vesmíru a zoznámenie sa s najjasnejšími objektmi nočnej a dennej oblohy. Program je vhodný pre žiakov 1. až 3. ročníka ZŠ

Slnečná sústava

Program zhrňuje a zároveň rozširuje základné poznatky o telesách slnečnej sústavy. Žiaci sa počas programu môžu zoznámiť so základnými pohybmi Zeme, Mesiaca a ostatných telies slnečnej sústavy. Dozvedia sa množstvo zaujímavosti o Slnku, Mesiaci, budú putovať po jednotlivých planétach a telesách slnečnej sústavy. Program je vhodný pre 3. a 4. ročník

Slnko, Zem, Mesiac, planéty našej Slnečnej sústavy

Beseda a program poskytujúci tie najdôležitejšie informácie pre najmenších žiakov. Pomôže zorientovať sa vo veľkostiach, polohách a základných vlastnostiach kozmických telies. Program je vhodný pre žiakov 2. ročníka.

Slnko 

Program ponúka predovšetkým základné poznatky o Slnku ako hviezde. V krátkosti sa zaoberá aj Zemou, planétami, mesiacmi planét ako aj kométami, asteroidmi a meteoroidmi. Program je vhodný pre žiakov 3. ročníka.

Pohyby Zeme 

Program je venovaný základným pohybom Zeme, striedaniu dňa a noci, vplyvu Mesiaca (prílivy), ročným obdobiam, zdanlivá denná dráha Slnka a pohybom Zeme voči hviezdam. Program je vhodný pre žiakov 4. ročníka.

Čo je vidieť na oblohe? 

Program ponúka základné poznatky o všetkom, čo možno zbadať na oblohe očami. O optických javoch v atmosfére, svetelnom znečistení nočnej oblohy a hlavne o oblohe vo dne a v noci. Program je vhodný pre žiakov 4. ročníka.


Programy pre 2. stupeň základných škôl

NOVINKA!!!   Svetlo a optika   

Program spája teóriu s interaktívnymi pokusmi a zaujímavými ukážkami. Teoretická časť žiakov oboznámi s dôležitými pojmami a zákonmi optiky, praktická premení poučky na zábavu. Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

Z Kysúc do vesmíru

Program je venovaný významnému astronautovi E.A. Cernanovi, ktorého korene siahajú na Slovensko, do oblasti Kysúc. Poslucháčov zoznámi so životnou púťou tohto významného astronauta, najmä však s jeho vesmírnymi misiami Gemini 9A, Apollo 10 a Apollo 17. Program je určený pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.

Hviezdy

Program je venovaný krásam nočného neba. Vtiahne vás do života žiarivých hviezd, zoznámi so vznikom ale i zánikom hviezd, ich veľkosťami, farbami... Program je určený žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ

Meteorológia

Program zoznamuje žiakov so základnými poznatkami a informáciami o zemskej atmosfére, o meteorológii, základných meracích prístrojoch. Vysvetľuje jednotlivé meteorologické prvky, typy oblačností, vznik atmosferických frontov,... Program je určený žiakom 6. a 7. ročníka ZŠ

Pohyby Zeme a zdanlivé pohyby oblohy

Program sa zaoberá pohybmi Zeme vo vesmíre. Názorne opisuje pohyby od tých najzákladnejších, ako sú rotácia okolo osi a obeh okolo Slnka, až po tie trošku menej známe ako precesiu a nutáciu. Zároveň ozrejmuje dôsledky jednotlivých pohybov na pozorovateľa na Zemi a teda aj zmeny, ktoré spôsobujú na našej nočnej oblohe.

Slnečná sústava

Program zhrňuje a doplňuje základné poznatky o slnečnej sústave a jej jednotlivých telesách. Využíva znalosti získané na ZŠ a snaží sa vytvoriť celistvý pohľad na slnečnú sústavu a jej jednotlivé telesá. Program je vhodný pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a pre jednotlivé ročníky je vhodne upravený.

Vesmír

Program zoznamuje žiakov zo základnými informáciami o vesmíre, jeho vzniku, zložení. Odhaľuje jeho štruktúru a historický vývoj názorov na jeho vznik. Program je určený pre žiakov 8. –9. ročníka ZŠ

Vesmírne katastrofy

Program sa zaoberá najveľkolepejšími dejmi vo vesmíre a na Zemi: výbuch supernovy, zrážka Zeme s cudzím telesom, sopečná činnosť, zemetrasenia, tsunami, hurikány,...ktoré by mohli ohroziť alebo dokonca zničiť život na Zemi. Program je určený žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ

Vznik a vývoj Zeme

Program vysvetľuje vznik a vývoj Zeme, jej počiatočné sformovanie, postavenie a základné pohyby v slnečnej sústave. Opisuje sily a procesy, ktoré našu Zem formovali, venuje sa otázke vzniku života,... Program je určený žiakom 5. až 9. ročníka ZŠ

Zatmenia

Program zoznamuje žiakov so základnými informáciami a vzájomnými vzťahmi Slnko–Zem–Mesiac a o dôsledkoch, ktoré môžeme pri vzájomných polohách týchto telies pozorovať zo Zeme (zatmenie Slnka, Mesiaca, fázy Mesiaca).

Životodárne Slnko

Program je venovaný našej jedinej hviezde Slnku. Približuje život Slnka, jeho vznik a zánik, vnútornú štruktúru, vplyv na našu Zem, možnosti pozorovania,... Program je určený žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ

Slnko a jeho energia na Zemi

Program venovaný obnoviteľným zdrojom energie, praktickému využitiu energie slnečného žiarenia a netradičným zdrojom energie. Porovnáva zásoby jednotlivých zdrojov energie a ekologické dopady ich využitia. Program je vhodný pre žiakov 7. - 8. ročníka.

 

Nevybrali ste si z našej základnej ponuky? Tu nájdete množstvo ďalších zaujímavých programov pre rôzne vekové kategórie.