Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Týždeň vedy a techniky (2013)
Jednou z hlavných úloh Krajskej hvezdárne v Žiline je popularizácia astronómie, prírodných a technických vied rôznymi formami kultúrno - výchovných podujatí pre širokú verejnosť. Preto pri tejto príležitosti pripravila v dňoch 11. - 15.11.2013 o 17:00 na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline pre všetkých poznania chtivých sériu večerných pozorovaní a sprievodných besied (za jasného počasia). Okrem toho poriada dňa 14.11.2013 o 17:00 v podkroví Makovického domu v Žiline populárno-vedeckú prednášku pre verejnosť venovanú dlho očakávanej kométe ISON
 
Týždeň vedy a techniky 11. - 17.11.2013
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.
Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. (Zdroj: http://www.tyzdenvedy.sk/)