Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Slnečné hodiny už netreba naprávať (2013)
Pri príležitosti 50. výročia otvorenia pozorovateľne Na Malom diele v Žiline sme 29.8.2012 verejnosti sprístupnili zvislé slnečné hodiny na domci s odsuvnou strechou. V priebehu roka (najmä v lete) nám neznámi návštevníci hodiny často „naprávali“. Nielen o jednu hodinu v období platnosti letného času, ale aj presnejšie...
  
Slnečné hodiny "idú" presne, hoci neukazujú rovnaký čas ako máme na hodinkách. Najväčšie odchýlky pravého slnečného času (určeného tieňom ukazovateľa na slnečných hodinách) a stredného slnečného času (občiansky čas na presných, napr. náramkových hodinkách) sú začiatkom novembra (slnečné hodiny „idú“ 16 minút napred) a koncom januára (14 minút meškajú). Čiary na číselníku sú pritom opravené na pásmový čas, pozorovateľňa je 3°45´06,6“ východne od pásmového poludníka času SEČ, čo zodpovedá v hviezdnom čase rozdielu 15 min 0,44 sek. Praktická presnosť odčítania údajov na číselníku slnečných hodín je 1 až 2 minúty.
 
V týchto dňoch sme doplnili južnú stenu pozorovateľne o tabuľku korekcii pravého pásmového slnečného času na stredný pásmový slnečný čas (SEČ). V tabuľke sú v stĺpcoch udané intervaly dní v roku, kedy je príslušná korekcia vyjadrená približne v celých minútach. Korekciu treba pripočítať ku času na slnečných hodinách (vrátane znamienka !), v období platnosti letného času treba pripočítať ďalšiu hodinu. Sme presvedčení, že nám anonymní návštevníci prestanú slnečné hodiny „naprávať“: odteraz si budú podľa našich slnečných hodín nastavovať svoje menej presné náramkové hodinky