Pre učiteľov

V spolupráci s inými astronomickými a vzdelávacími inštitúciami realizujeme podujatia špeciálne určené pedagógom v rámci ďalšieho vzdelávania. Okrem toho Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa ďalších odborných a populárne vedeckých seminárov a prednášok, realizovaných v rámci niektorých projektov. Ako lektori vystupujú naši zamestnanci a ďalší pozvaní odborníci z rôznych odborov. Aktuálnu ponuku sledujte v Aktuálnych programoch.