Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Projekt „GLOBE at NIGHT“ úspešne pokračuje (2014)
Registrovať rastúce svetelné znečistenie oblohy a snaha priviesť ľudí aj z veľkých miest ku pozorovaniu nočnej oblohy, je hlavnou ideou medzinárodného projektu „GLOBE at NIIGHT“, ktorého deviaty ročník začal  už 19. januára  2014. 
 
Záujem o problematiku svetelného znečistenia, teda nesprávneho a zbytočného svietenia, u nás rastie zásluhou mnohých regionálnych i nadnárodných aktivít. Okrem Parku tmavej oblohy v NP Poloniny, časti Parku tmavej oblohy Beskydy, aktivít Slovenského zväzu astronómov a Sekcie proti svetelnému znečisteniu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV sa osvetou v tejto oblasti a pozorovaniami, určujúcimi jas nočnej oblohy, zapájali najmä špecializované osvetové zariadenia; hvezdárne a planetáriá. 
 
Súčasný ročník ponúka možnosť prispieť meraniami svetelného znečistenia jednoduchou metódou nielen astronómom, ale aj širokej populácii záujemcov o prírodu a enviromentálne dianie. Najväčším pozitívom je rozšírenie počtu pozorovacích intervalov na celý kalendárny rok. 
 
Princíp je jednoduchý; v obdobiach pozorovacích „okien“ (t.j. nocí nerušených svetlom Mesiaca, spolu 12 termínov po 10 dní od 19. januára až do 20. decembra 2014) určujú pozorovatelia vo výrazných súhvezdiach pomocou porovnávacích máp, aké najslabšie hviezdy v danej oblasti vidia voľným, ďalekohľadom neozbrojeným okom. Výsledné spracovanie týchto odhadov (v roku 2013 prispelo do celosvetovej kampane spolu 16342 pozorovaní) môže zásadne zlepšiť informácie o stave svetelného znečistenia v jednotlivých regiónoch. Porovnaním viditeľnosti najslabších hviezd v súhvezdiach Orióna (január – marec),  Leva (apríl – máj), Herkula ( jún – júl – august) Labute ( september), Pegasa (október – november) a Perzea (december) môžu i laici prispieť ku určeniu miery rizika nepozorovateľnosti objektov oblohy v budúcnosti. Najbližší termín pozorovaní pripadá na obdobie jarnej rovnodennosti, od 20. do 29. marca 2014. Podrobnosti o projekte nájdete na tejto stránke (vrátane materiálov a on-line protokolu o pozorovaní).
 
Krajská hvezdáreň v Žiline sa zapája do projektu v roku 2014 vlastnými pozorovaniami jej odborných pracovníkov, kvalifikovanými presnými  meraniami  (pomocou jasomeru SQL Unihedron) a aktivizáciou siete jej dobrovoľných spolupracovníkov a spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcii. Popularizáciou projektu a osvetou v prostriedkoch masovej komunikácie chceme k záujmu o oblohu priviesť čo najväčší počet ľudí aj v centrách osídlenia v Žilinskom kraji. Na požiadanie môžeme poskytnúť aj praktické rady a metodickú pomoc. Vedľajším produktom programu môže byť možnosť nájsť svetelným znečistením zatiaľ nenarušené pozorovacie stanovištia pre našu odbornú a popularizačnú činnosť.
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline