Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Jarná rovnodennosť (2014)

Dnes, 20. marca 2014 o 17:57 SEČ nastane okamih jarnej rovnodennosti. Začiatok astronomickej jari je okamihom, kedy pre barycentrického pozorovateľa stred Slnka prejde priesečníkom svetového rovníka a ekliptiky – jarným bodom nebeskej sféry. Žiaci sa učia, že na celej Zemi dnes trvajú deň a noc rovnako dlho (12 hodín) a Slnko kulminuje na poludnie na pozemskom rovníku. Keďže je západ i východ Slnka definovaný pre jeho horný okraj, nie stred, a jeho poloha je na horizonte najviac ovplyvnená refrakciou v zemskej atmosfére (spolu s polomerom Slnka to zväčšuje polovičný denný oblúk približne o 51´, čo je 3 min 24 sek), deň s rovnako dlhou „nocou“ a „dňom“ pripadol už na 18. marca.

Okamihy rovnodennosti sa opakujú s periódou tropického roka; 365 dní 5 hodín 48,4 minút. V praxi to znamená, že budúca jarná rovnodennosť (v roku 2015) nastane v rovnaký deň (20.3.), ale až o 23:45 SEČ. Nasledujúci rok, 2016, je priestupný, má  29. február a rovnodennosť nastane oproti roku 2015 o 18 hodín a 15 minút skôr;  20.3.2016 o 5:30 SEČ.  Z dlhodobého hľadiska sa jarný bod po ekliptike pohybuje (precesným pohybom, asi 50,2“/rok) a na dlhšie obdobia musíme používať tabuľky, zahrňujúce aj tento vplyv.
 
Od roku 1903 až doteraz, pripadal prvý jarný deň väčšinou na 21. marec, najmä v roku tesne pred priestupným rokom. Posledným v tomto rade bol rok 2011, od roku 2012 boli a budú prvé jarné dni najmä  20. marca.  Od roku 2048 pripadnú v priestupných rokoch dni rovnodennosti už na 19. marec a na priestupný a po ňom nasledujúci rok sa tak stane od roku 2085. Najväčšia zmena však nastane vplyvom Gregoriánskej reformy kalendára záverom XXI. a začiatkom XXII. storočia. V roku 2097 (pred priestupným rokom 2098) nastane rovnodennosť 19.3. o 20:46 SEČ. Tým, že rok 2100 podľa reformy priestupný nie je spôsobí systematický posun okamihu rovnodennosti po približne štvrť dňa neskôr až do roku 2103, teda  šesť rokov a jarná rovnodennosť v roku 2103 (pred priestupným rokom 2104) nastane 21.3. o 7:25 SEČ.
 
Astronomická jar skončí okamihom letného slnovratu, ktorý nastane v roku 2014 dňa 21. júna o 11:51 SEČ
 

RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline