Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Hodina Zeme aj v Žiline (2014)
Z podnetu Slovenského zväzu astronómov a sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV sa aj Mesto Žilina významným spôsobom zapojilo do tohtoročnej „Hodiny Zeme“. 29. marca 2014 od 20:30 do 21:30 bolo vypnuté osvetlenie historického centra mesta; konkatedrálneho chrámu Svätej Trojice. Spolu s ním pohaslo aj osvetlenie Burianovej veže a areálu balustrád medzi chrámom a Námestím A. Hlinku v Žiline.
 
Ako prispela odstávka osvetlenia historickej časti mesta ku zníženiu svetelného znečistenia sa mohli obyvatelia presvedčiť na vlastné oči; zmena to vizuálne bola obrovská. Na jej objektívne posúdenie sme v priebehu zhasnutia osvetlenia zmerali jas oblohy a komplexu chrámu jasomerom SQM-L. Zmena osvetlenia chrámu bola veľkolepá. Jeho jas klesol z hodnoty 11,80 mag/arcsec2 (2,058 cd/m2) na 14,27 mag/arcsec2 (0,2116 cd/m2), teda takmer desťkrát. Menej výrazná, ale prístrojom dobre zaznamenateľná bola zmena jasu oblohy v zenite. Tá poklesla z hodnoty 16,80 mag/arcsec2 (0,02058 cd/m2) na 17,03 mag/arcsec2 (0,01665 cd/m2), teda iba o 23% .
 
 
Z histórie merania jasu oblohy v zenite na pozorovateľni Krajskej hvezdárne Na Malom diele (od r. 2010) registrujeme najlepšie podmienky z noci 24.9.2012, kedy sme namerali hodnotu 19,72 mag/arcsec2 (v prepočte 0,001398 cd/m2), čo je jas takmer 12x menší, ako na Hlinkovom námestí, v strede Žiliny. Aj táto naša rekordne „tmavá“ obloha je ešte 6,31x svetlejšia, než je skutočný svit hviezd a objektov na oblohe v ideálnom, svetelne neznečistenom prostredí. Z merania tiež vyplýva, že eliminácia najviac svetelne znečisťujúcich zdrojov iba málo prispieva ku zníženiu škodlivého osvetlenia oblohy. Potrebné budú dlhodobé a systematické zmeny v koncepcii používania svetla v noci iba tam a vtedy, kde a kedy je to potrebné.
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline.