Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Deň Slnka (2014)

V roku 2005 zaradila OSN v rámci environmentálneho programu UNEP - United Nations Environment Programme,  „Deň slnka“ - 3.máj medzi tzv. Významné dni. Deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitostí Slnka pre život na Zemi, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.

Krajská hvezdáreň v Žiline, v  rámci Európskych solárnych dní, usporiadala tematické podujatie zamerané na praktické využitie slnečnej energie. Dňa 2.mája 2014 v čase od 9:00 do 12:00 sa za čiastočnej priazne počasia tohto podujatia zúčastnili žiaci škôl a široká verejnosť v počte asi 300 návštevníkov. Na námestí A. Hlinku mali možnosť pozorovať slnečnú chromosféru a vidieť v činnosti rôzne zariadenia na priame využitie slnečnej energie, solárny kolektor, fotovoltaický článok a solárne hračky. Ďalším zdrojom informácií o Slnku boli aj vystavené bannery, zobrazujúce súčasný stav poznania vlastností a správania sa našej hviezdy.