Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astrostop

Astronomická vedomostná a trochu aj zábavná súťaž určená pre deti druhého stupňa základných škôl, členov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov, realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére. Súťaž má kvalitne spracovaný a stabilný scenár, ktorý sa už zásadne nemení, je o ňu značný záujem na všetkých školách regiónu.
 

Na realizáciu viacerých súťažných kôl  sa používa systém diaľkového ovládania počítača pre každého súťažiaceho. Súťažiaci pomocou tlačidiel rieši rôzne úlohy, prihlasuje sa k odpovedi a.p.
V prvom súťažnom kole riešia súťažiaci kvíz. Otázky sú premietané pomocou dataprojektora na plochu, súťažiaci vyberá z viacerých možností správnu odpoveď.
V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Súťažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body.
Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz.

Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší súťažiaci. Toto kolo býva variabilné. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, doplňovačku alebo inú úlohu.

Z technických dôvodov sa na regionálnom kole môže zúčastniť maximálne 24 súťažiacich.

Súťaž realizujeme každoročne posledný novembrový týždeň v regiónoch Kysúc, Ružomberka (organizačné zabezpečenie CVČ Elán a ZŠ Bystrická v Ružomberku) a v Liptovskom Mikuláši (CVČ v Liptovskom Mikuláši).

Našou snahou je súťaž realizovať aj v ďalších regiónoch.
Ak máte prípadne záujem o túto súťaž aj vo vašom regióne, spojte sa s nami.