Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Krajská hvezdáreň otvorila Bránu do vesmíru (2014)

Tlačová správa

V pondelok 23.6.2014 sa návštevníci Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste stali svedkami výnimočnej udalosti. Krajská hvezdáreň v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pracovisko Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste pripravila na tento deň v rámci investičnej časti projektu „Brána do vesmíru“ slávnostné otvorenie novovybudovaných edukačných priestorov. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie ‒ Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007‒2013 a jeho cieľom je nielen rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania, ale aj zvýšenie turistickej atraktivity prihraničných regiónov prostredníctvom  kultúrno-vzdelávacích a investičných aktivít. Cezhraničným partnerom projektu je Hvezdárna Valašské Meziříčí, p.o.
 
Program tohto výnimočného dňa sa začal odborným seminárom „VÝZNAM A PRÍNOS INOVATÍVNYCH METÓD A MOŽNOSTÍ VZDELÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM VYBUDOVANÝCH EXPOZÍCIÍ BRÁNY DO VESMÍRU“, ktorý bol určený študentom, pedagógom, záujemcom o astronómiu.
 
V novovybudovaných priestoroch v areáli Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste následne prebehlo slávnostné otvorenie. Po príhovoroch riaditeľa Krajskej hvezdárne RNDr. Jána Mäsiara, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a zástupcu riaditeľa Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí Ladislava Šmelcera žilinský župan položením gnómonu na analemické hodiny pomyselne otvoril „Bránu do vesmíru.“
 
„Najstaršie  slnečné  hodiny  sa  používali  už  v starovekom Egypte a Číne okolo roku 1500 pred n. l.  A my máme jedny výnimočné, špecifické hodiny i tu, v Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár.
 
 
Jedným z cieľov projektu je aj zvýšenie úrovne vzdelanosti. V rámci investičnej časti projektu bolo preto vybudovaných niekoľko modulov, ktoré sú zamerané nielen na astronómiu, ale aj na geológiu, geografiu či meteorológiu. V severnej časti areálu Kysuckej hvezdárne bol vybudovaný geopark s názvom „Spoločná minulosť ‒ Ako vznikali Karpaty,“ kde sú nainštalované horniny z Moravy, Kysúc, Oravy. V južnej časti areálu je nainštalovaná „Cesta planét.“ Ide o názorné modely planét slnečnej sústavy v pomernej veľkosti, ako aj o ďalšie didaktické pomôcky vysvetľujúce základné prírodné javy, ako napríklad analemické horizontálne slnečné hodiny a zvislé slnečné hodiny na budove. „Prostredníctvom slnečných hodín chceme návštevníkom priblížiť históriu poznávania času, oboznámiť ich s prirodzeným chodom času meraného pomocou hviezd a Slnka a jeho rozdielnosti s našim občianskym časom,“ povedal riaditeľ Krajskej hvezdárne RNDr. Ján Mäsiar. V rámci modernizácie sa v investičnej časti nezabudlo ani na interiér Kysuckej hvezdárne. Rekonštrukciou sa vytvorilo v prednáškovej miestnosti „Hviezdne nebo“ s novou premietacou technikou a rôznymi svetelnými efektmi.
 
„Vďaka názorným programom a pomôckam sa môžu návštevníci hvezdárne dozvedieť viac o histórii poznávania prírodných zákonov, vesmíru, ale aj o najnovších poznatkoch z astronómie, geológie a geografie,“ uzavrel žilinský župan.
 
 
MP