Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Čo vieš o hviezdach?

Vedomostnú astronomickú súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami.
Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu.
Obsahovú náplň tvoria otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii.

Súťaží sa na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni.


Súťaží sa v troch kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročníka a 1. - 2. ročníka 8 - ročných gymnázií
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročníka a 3. - 4. ročníka 8 - ročných gymnázií
3. kategória - žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. - 8. ročníka 8 - ročných gymnázií

Súťaž bude trojstupňová:
1. Okresné kolo (zabezpečuje Kysucká hvezdáreň v spolupráci s partnermi v regiónoch)
2. Krajské kolo (zabezpečujú Hvezdáreň v Žiline a Kysucká hvezdáreň)
3. Celoslovenské kolo (zabezpečuje SÚH)

Termíny:
Okresné kolo – väčšinou apríl, krajské kolo – apríl, máj, celoštátne kolo - jún

Okresné kolo: Účastníkom okresného kola môže byť každý záujemca o astronómiu z daného okresu. Súťaž je pre jednotlivcov, za každú školu sa v danej kategórii môžu zúčastniť traja súťažiaci. V prípade, ak je na škole väčší počet záujemcov, navrhujeme zorganizovať školské kolo a víťazi postúpia do okresného kola. Do krajského kola postúpia prví traja súťažiaci z každého okresu, v prípade, ak dosiahnu aspoň 50 % z celkového počtu bodov. Do celoštátneho kola postupuje prví traja súťažiaci z kraja.

Priebeh súťaže:
1. riešenie písomných úloh a príkladov (logické riešenia, výber z niekoľkých možností, usporiadanie podľa vlastností...)
2. riešenie slepej hviezdnej mapy (bude prispôsobená predpokladanej vedomostnej úrovne detí)
3. ústne kolo (hodnotí trojčlenná porota)

Ak máte prípadne záujem o túto súťaž aj vo vašom regióne, spojte sa s nami.