Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Nové mesto v Žilinskom kraji? (2014)
Podľa nočných snímok Európy z meteorologických družíc pribudlo východne od Žiliny na mape kraja nové mesto.
 
Výnimočne bezoblačné počasie nad strednou Európou v marci tohto roku krásne zachytila družica Suomi NPP na nočnej snímke z 13. 3. 2014. Objektív družicovej zachytil kamery svietiace mestá a obce väčšiny Európy v noci, v spektrálnej oblasti blízko maxima pozorovania voľným okom. Na snímke sú vidieť svetlá miest a obcí nášho kraja a aj bez porovnania s mapou zbadá aj v miestopise menej skúsený pozorovateľ východne od Žiliny nové „mesto“.
 
V porovnaní s ostatnými svieti v noci ako typické okresné mesto; veľkosťou niečo medzi Čadcou a Ružomberkom. Porovnaním s mapou však pozorovateľ precitne do ťažkej reality: oným novým mestom je širší areál našej významnej automobilky! Pri pohľade z kozmu je pritom jasné, že ide o svetlo mieriace smerom nahor.
 
Nedávno sme sa z novín dozvedeli, že v porovnaní so stavom pred desiatimi rokmi sa v niektorých krajinách Európy svetelné znečistenie znížilo. Aj na Slovensku, a údajní odborníci to dávajú do súvisu s rastom „chudoby“ a útlmom investícii v krajine. Už zabudli, že „vyspelosť“ krajiny sa už nemeria iba množstvom ton vytavenej ocele, či počtom fabrických komínov. Podobne pochybným kritériom pokroku bývala aj hustota elektrických vzdušných vedení. Ctitelia oblohy vedia, aký bol problém niečo na nej odfotografovať: nie pre chýbajúce digitálne kamery, ale pre obyčajné drôty a káble!
 
Ak sa na Slovensku úhrnne svetelné znečistenie znižuje (sú za tým hlavne lokálne aktivity ľudí, podporené zdravým rozumom) ešte to nemusí znamenať, že ide o všeobecný trend, že lokálne aj nerastie. Pokúsime sa preto najskôr objektivizovať údaje (z kozmu i pozemskými meraniami) a potom s nimi oboznámiť aj širšiu odbornú verejnosť.
 
Zdroj: http://www.infomet.cz/
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline.