Tajomný vesmír

Tajomný vesmír je kvíz pre členov astronomických a prírodovedných krúžkov a pre organizované skupiny . Súťaž má za úlohu pomocou testu preveriť spätnú väzbu a odozvu našich vzdelávacích programov medzi poslucháčmi. Súťaže sú určené pre menšie skupiny, realizujú sa po prvotnej návšteve na podujatí na hvezdární, v priestoroch školy alebo hvezdárne.