Tesná konjunkcia Saturna s Mesiacom z 25.10.2014

Tesná konjunkcia Saturna s Mesiacom z 25.10.2014 fotografovaná z vrcholu Veľkého dielu v Žiline. Zákryt u nás nebol pozorovateľný.

  

AutorRNDrMiroslav Znášik, 25.10.2014,18:26 UT.
Canon 
450D; Expozícia 1 sek, f = 135mm, F/8;