Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku (2014)
Od roku 2004 sa na jeseň každoročne koná „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“, ktorý je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko – technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Tento rok to bude už 11. ročník.
 
V týždni od 10. novembra do 16. novembra sa budú po celom Slovensku konať workshopy, prednášky, prezentácie a výstavy, ktoré majú motivovať a pomôcť lepšie vnímať význam vedy a techniky, popularizovať ich v spoločnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov. Súčasne by mali inšpirovať učiteľov pri výučbe technických predmetov a predávaní nových poznatkov študentom pútavou a jednoduchou formou.
 
Týždeň vedy a techniky začne už v predstihu 1. novembra výstavou „ Wireless World – bezdrôtový svet“, s podnázvom „Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia“, ktorá bude otvorená v bratislavskom Avione. Presné informácie o programe a podujatiach „Týždňa vedy a techniky“ nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline sa pripojila k tomuto týždňu mimoriadnymi večernými pozorovaniami oblohy v pozorovateľni na Malom Diele v Žiline a prednáškou RNDr. Miroslava Znášika  „Misia Rosetta“, o pristátí kozmickej sondy na kométe 67/P Čurjumov – Gerasimenko v Makovického dome, kde sa zúčastnilo 28 návštevníkov. Napriek nepriaznivému novembrovému oblačnému počasiu sa večerných pozorovaní zúčastnilo od pondelka do piatku spomínaného týždňa 29 návštevníkov mesta a študentov SOU sv. J. Robotníka.  

Ing. A. Šiser, Krajská hvezdáreň v Žiline