Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Vitaj rok 2015!
Silvestrovskou polnocou 31. decembra 2014 skončí v našom časovom pásme občiansky rok 2014. Posledná minúta roku 2014 bude možno mať až 61 sekúnd.
 
Posledná „priestupná sekunda“ bola do UTC – svetového koordinovaného času vložená 30. júna 2012. Priestupnými sekundami sa na konci polroka či roka koriguje v súčasnosti spomaľovanie rotácie Zeme voči nezávisle plynúcemu atómovému času a dynamickému času, odvodenému z teórie pohybu Zeme okolo Slnka. Koncom roka 2014 už opäť rozdiel atómového a dynamického času dosiahol -0,45 sekundy a je vysoko pravdepodobné, že sa UTC čas opäť o sekundu skoriguje a rozdiel ΔT narastie na +69 sekúnd. Predpovede zatmení Slnka a Mesiaca však na rok 2015 počítajú zatiaľ s hodnotou iba 68 sekúnd.
 
Z astronomických pozorovaní vyplýva, že od roku asi 1650 až do roku 1895 s malými výnimkami klesala hodnota ΔT z + 44 na - 8 sekúnd. Odvtedy rastie (opäť s malými výnimkami) na súčasných +68 sekúnd. Kým napríklad v rokoch 1988 – 1999 sa priestupná sekunda do koordinovaného času vložila spolu deväťkrát, na ďalšiu sekundu bolo treba čakať šesť rokov, do konca r. 2005.
 
Náš Nový rok – 1. január – je rokom 2015 kresťanskej éry (začala 1.1. r 1 n.l.). V iných kalendárnych sústavách má však tento deň v kalendári rôznu polohu. V časti sveta, používajúcej tzv. „starý štýl“ (Juliánsky kalendár) bude v tento deň ešte iba 19. december. V Juliánskom datovaní (začína na poludnie UT v pondelok 1.1.4713 pred n.l.) uplynie od počiatku Juliánskej periódy do poludnia 1.1.2015 2 457 024 dní. V Židovskom kalendári pripadá náš Nový rok na 10. deň mesiaca Tevet roku 5775 od Stvorenia sveta. Židovský rok 5775 sa začal 26.9.2014 (presnejšie západom Slnka deň predtým) sviatkom Rosh Hashana. V moslimský svete bude náš prvý január 2015 totožný s 10. dňom mesiaca Rabi al-Awwal roku 1436. Tento moslimský rok sa začal novom Mesiaca 12.10.2014. Začiatok najväčšieho sviatku – Ramadánu – pripadne na 18.6.2015.
 
V ďalšej časti kalendárov sa rok začína dňom jarnej rovnodennosti. Perzský, Afganský a Kurdský majú na náš Nový rok 2015 zhodný deň (11.) desiateho kalendárneho mesiaca roku 1393. Líšia sa iba názvom mesiaca v rôznych jazykoch. Dňom jarnej rovnodennosti začína aj Indický kalendár, v ktorom pripadá náš 1. január na 11. deň mesiaca Caitra roku 1936. V Číne začína nový rok po prvom nove Mesiaca po vstupe Slnka do znamenia Vodnára (okolo 20.1., dĺžka Slnka je vtedy 300°), preto je náš prvý január 2015 dňom Yi-Chou (Byvola) jedenásteho mesiaca roku koňa 4712. Prvý deň roka 4713 (rok kozy) sa začne dňom Wu-Yin (tigra) prvého mesiaca a v našom kalendári pripadne na 19.februára 2014. Ak by niekto počítal podľa staroegyptského 365-dňového roka, mal by 1.1.2015 už 16. deň mesiaca Pachon (v poradí 9.) roku 2763 éry Nabonassar. Svet neskončil ani podľa kalendára starých Mayov, podľa neho je 1.1.2015 deň 14 Kankin 4 Imix, v „dlhom počte“ deň 13.0.2.1.1.
 
Ak odchýlka UTC od TDT presiahne 0,4 sekundy, pridáva sa ku 30.6. alebo 31.12. do poslednej minúty UTC jedna sekunda, označená 23:59:60. Z priebehu odchýlky je pravdepodobné, že sa táto sekunda pridá už 31.12.2014 a rozdiel sa zvýši na 69 sekúnd.
 
Všetkým priaznivcom astronómie, našim kolegom v sieti astronomických zariadení na Slovensku, spolupracovníkom a návštevníkom prajeme v roku 2015 veľa zdravia, šťastia, veľa jasných dní a nocí s astronomickými zážitkami v priebehu celého roka.
 
RNDr. Miroslav Znášik a kolektív pracovníkov Krajskej hvezdárne v Žiline, pracovísk v Kysuckom Novom Meste a v Žiline.