Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" (2015)
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami Slovenska, vyhlásila už XXX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Deti materských, základných a umeleckých škôl v nej výtvarne stvárnili svoje, väčšinou fantazijné predstavy na tému Vesmír.
 
V okresoch Kysucké N. Mesto a Čadca sa do súťaže zapojilo celkovo 37 materských, základných, umeleckých škôl a Centier voľného času. Odborná porota, v zložení Mgr. Ján Rajtek a akademický sochár Jaroslav Gaňa, sa ujala neľahkej úlohy, vybrať spomedzi 436 výtvarných prác tých najlepších. Spolu dvadsaťpäť víťazných prác z regiónu Kysúc, tak zabojuje v celoslovenskom kole súťaže. Dňa 27.2.2015 sa konala vernisáž výstavy spojená so slávnostným vyhodnotením regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí 2015. V Mestskej knižnicu v Kysuckom N. Meste si autori víťazných prác prevzali diplomy a malú pozornosť za odmenu. O obohatenie a spestrenie programu vernisáže sa postarali pracovníci ZUŠ v Kysuckom N. Meste, Mgr. Alena Ďuriaková a DiS.art. Adam Paskuda, s ich profesionálnym vystúpením. Víťazne práce regionálneho kola súťaže sú vystavené v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom N. Meste do 27.2. do 20.3.2015.
 

Krajská hvezdáreň v Žiline organizovala regionálne kolo súťaže aj pre okresy Žilina a Bytča, kde sa nám do súťaže zapojilo 41 skôl a dohromady 469 výtvarných prác, z ktorých 25 postúpilo do celoslovenského kola súťaže. Slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy postupujúcich výtvarných prác sa konala 2. 3. 2015 v priestoroch Makovického domu v Žiline. Program vernisáže svojimi hudobnými vystúpeniami spestrili žiaci Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline. Výstava postupujúcich prác je nainštalovaná v priestoroch na prízemí Makovického domu, Horný Val 20 v Žiline od 27. 2. do 12. 3. 2015.
 
 
Výhercom regionálneho kola gratulujeme k postupu a prajeme im veľa úspechov v celoslovenskom kole. Všetkým žiačkam, žiakom ako aj pedagógom, ktorí sa im venujú, ďakujeme za účasť v súťaži a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
 

Do celoslovenského kola postúpujú:

Kysucké N. Mesto a Čadca

Žilina a Bytča


1. kategória:
 
Tatiana Hladová, MŠ Komenského, Kysucké N. Mesto
Miroslava Tlelková, MŠ Fojstvo, Raková
Sabína Kubačáková, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká n. K.
Marek Kubištek, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká n. K.
Karolína Kocifajová, ZUŠ Krásno N. Kysucou
Patrik Škulec, MŠ Budatín pri Vodojeme
Šimon Macek, MŠ Zástranie
Henrieta Hliníková, ZŠ s MŠ O. Štefku Varín
Lea Kavacká, ZŠ s MŠ Školská Žilina
Michal Plačko, MŠ Bajzova Žilina

2. kategória:
 
Alex Škorík, ZŠ Dolinský potok, Kysucké N. Mesto
Stanko Kopták, ZŠ, Ochodnica
Oliver Papšo, ZŠ Milošová u Prívary, Čadca
Ema Horáčiková, ZŠ Milošová u Prívary, Čadca
Nikola Štefániková, ZŠ v MŠ Rudinská
Nataly Vanek, ZŠ s MŠ Krasňany
Sára Zimenová, ZŠ s MŠ O. Štefku Varín
Anna Hodoňová, ZŠ Jarná Žilina
Barborka Albertová, ZŠ Ďurčiná
Stella Čarnecká, ZŠ Lichardova Žilina

3. kategória:
 
Michaela Kožová, ZŠ s MŠ Rudinská
Sandra Palajová, ZŠ s MŠ Rudinská
Karin Majtényová, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká n. K.
Adriana Jedináková, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká n. K.
Martin Oniščík, ZŠ s MŠ Rudinská
Aneta Davidová, ZŠ Jarná Žilina
Patrik Novosad, ZŠ Lipová Rajec
Matúš Kostelník, ZŠ Karpatská Žilina
Samuel Piroha, ZŠ s MŠ Školská Teplička n. Váhom
Michaela Kudlová, ZŠ Jarná Žilina

4. kategória:
 
Terézia Mária Marčišová, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Dávid Janda, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Denis Mičky, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Marianna Janačíková, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Andrea Žilková, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Valéria Gabajová, ZUŠ F. Špániho Žilina
Jakub Beňuš, ZUŠ F. Špániho Žilina
Johana Jakubcová, ZUŠ F. Špániho Žilina
Tatiana Muráňová, ZUŠ L. Árvaya Žilina
Slavomír Kopera, ZUŠ L. Árvaya Žilina

5. kategória:
 
Rebeka Kultanová, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Leila Uhríková, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Dávid Gavlas, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Jakub Dolinay, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Miroslava Turčáková, ZUŠ Kysucké N. Mesto
Veronika Hnátová, ZUŠ F. Špániho Žilina
Filip Perrot, ZUŠ F. Špániho Žilina
Johana Divišová, ZUŠ L. Árvaya, e. p. Gaštanová Žilina
Beáta Jarábová, ZUŠ L. Árvaya, e. p. Gaštanová Žilina
Stanislav Ševčík, ZUŠ L. Árvaya Žilina

Galéria všetkých postupujúcich prác.

Všetky víťazné práce ďalej postupili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnlo v apríli v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výsledky nájdete na stránke Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
 
Krajská  hvezdáreň v Žiline