Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2015)
Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, realizuje tohto roku už 25. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času, regionálnymi kultúrnymi centrami. 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. 
 
Súťaží sa v troch kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia
 
V Žilinskom kraji súťaž zastrešuje Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorá v spolupráci s partnerskými organizáciami v jednotlivých regiónoch kraja
 
Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostnom teste, v riešení slepej mapy a v ústnej odpovedi. Postup do krajského kola si zabezpečili umiestnení na 1. až 3. mieste v každej kategórii a prípadne aj prví traja za každý okres, poliaľ získali nadpolovičný počet bodov. Tým najlepším srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v krajskom kole!
 
Regionálne kolo pre okres Liptovský Mikuláš sa konalo v spolupráci s CVČ v Liptovskom Mikuláši, dňa 18.3.2015. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo  pre okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca sa konalo 24.3.2015 v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom N. Meste. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okres Ružomberok sa konalo v spolupráci s CVČ Elán Ružomberok a ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, dňa 25.3.2015. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okresy Žilina a Bytča sa konalo v priestoroch Makovického domu v Žiline, dňa 26.3.2015. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
 
Regionálne kolo pre okresy Martin a Turčianske Teplice, prebehlo 27.4.2015 v Astronomickej pozorovateľni M. R. Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulyniho- Tótha v Martine. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Regionálne kolo pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín sa uskutočnilo dňa 9.4.2015 v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom a CSŠ A. Ralinského v Dolnom Kubíne. Výsledkovú listinu v .pdf nájdete tu.
 
Všetkým partnerom, ktorí sa na realizácii jednotlivých kôl súťaže naprieč Žilinským krajom podieľali, ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
Najúspešnejší súťažiaci z okresných kôl postupujú do krajského kola súťaže, kde zabojujú o postup do celoslovenského kola. Krajské kolo súťaže sa uskutoční v podkroví Makovického domu (ul. Horný Val č. 20/41) v Žiline a to pre jednotlivé kategórie v nasledovných termínoch:
 
1. kategória- v stredu 22. 4. 2015 o 9:00
2. kategória- vo štvrtok 23. 4. 2015 o 9:00
3. kategória- v piatok 24. 4. 2015 o 9:00
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Pozvánka pre postupujúcich v .pdf aj tu
 
 
Mgr. Evka Neubauerová,
odborná pracovníčka Krajskej hvezdárne v Žiline