Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Venuša pri Plejádach (2015)
K výraznému asterizmu jarnej večernej oblohyotvorenej hviezdokope M45 (Plejády) - sa 11.4.2015 priblížil na vzdialenosť ibanajjasnejší objekt súčasnej večernej oblohy: planéta Venuša.
 
Plejády, hviezdokopa v súhvezdí Býka, ležia blízko ekliptikyzdanlivej dráhy Slnka okolo Zeme. Tak, ako sa opakujú kampane prechodu Mesiaca hviezdokopou (pri ekliptikálnej šírke 4,1° to je každých 4.2 a 14.6 roka), približuje sa pravidelne ku Plejádam aj planéta Venuša.
 
Na určenie presnej periódy, s ktorou sa opakujú „konjunkcie“ planéty (v rovnakej fáze) s Plejádami je potrebné poznať periódy siderického (t.j. voči hviezdam) a synodického (t.j. pre pozorovateľa na Zemi) pohybu Venuše. Ďalšou úlohou je nájsť najmenší spoločný násobok týchto periód, pri ktorom sa konjunkcie opakujú (najlepšie metódou tzv. „reťazového zlomku“).
 
Rovnaké fázy Venuše sa opakujú po 583,9090 dňoch a siderická perióda planéty je 224,7008 dní. Porovnaním celých násobkov týchto periód zistíme, že prvou možnosťou dve synodické a súčasne päť siderických periód. To trvá 1167,8 resp. 1123,5 dňa, teda o málo viac než tri kalendárne roky (s rozdielom iba 44 dní). Za tento čas sa potom Venuša posunie po ekliptike kúsok ďalej od Slnka a na večernej jarnej oblohe sa v našich šírkach dostane „nad“ hviezdokopu.
 
Veľmi praktickou je perióda opakovaní takmer 8 kalendárnych rokov: 5 synodických a 13 siderických periód Venuše. Rozdiel je iba 1,56 dňa. Táto je dobre registrovateľná a oproti dlhším (227 a 689 rokov !) a presnejším môže dlhodobo sprevádzať astronóma od detstvapo starobu.
 
V našom archíve môžeme nájsť snímky Venuše pri Plejádach spred troch rokov (3.4.2012), tak aj z apríla 2007. Líšia sa použitou kamerou, objektívom a o niekoľko dní aj dátumom. Ďalšia snímka, na ktorej bola Venušamedzi Plejádami a Hyádami, je zo 14.4.2015.
Venuša pri M45 11.4.2007 Venuša pri M45 3.4.2012 Venuša pri M45 14.4. 2015
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline