Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Vesmír očami detí

Celoslovenská výtvarná súťaž s astronomickou tematikou pre deti materských škôl, žiakov základných a umeleckých škôl.

Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je dať deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, mimozemských civilizáciách, hviezdach ...
Kysucká hvezdáreň organizuje regionálne kolo tejto súťaže. Najlepšie práce postupujú do celoslovenského kola a sprístupnené širokej verejnosti formou výstavy.

Súťaž prebieha v dvoch etapách:

  1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
  2. etapa - celoslovenské kolo


Podmienky súťaže:
Súťaží sa v piatich kategóriách:

  1. kategória - deti predškolského veku
  2. kategória - 1. - 4. ročník
  3. kategória - 5. - 9. ročník
  4. kategória - základné umelecké školy - 1. - 4. ročník
  5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník


Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte maximálne A2. Na zadnú stranu práce je potrebné napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu a triedu. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži hodnotené len práce jednotlivcov.