Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Letný slnovrat (2015)
Okamih letného slnovratu nastáva v roku 2015 21. júna o 18:38 SELČ. Leto potrvá až do jesennej rovnodennosti, do 23. septembra 10:21 SELČ a bude najdlhšie z ročných období; 93 dní, 15 hodín a 43 minút.
 
V okamihu letného slnovratu je Slnko na svojej zdanlivej dráhe medzi hviezdami (ekliptike) najvyššie nad rovníkom. Na severnej pologuli začína astronomické leto, na južnej zima. Na obratníku Raka (23°27´severne od rovníka) prechádza v tento deň Slnko nadhlavníkom (zenitom) a v oblasti nad severnou polárnou kružnicou (šírka + 66°33´ severne od rovníka) Slnko nezapadá, je po celý deň nad horizontom. Nastáva tam polárny deň. V južných polárnych krajoch (pod šírkou - 66°33 južne od rovníka) naopak nevychádza nad horizont a v týchto oblastiach nastáva polárna noc.
 
Od zimného slnovratu sapo letný slnovrat na severnej pologuli dni predlžujú a noci krátia. V období okolo slnovratu sa od šírky 48°33´ severne od rovníka určité obdobie nevyskytujú ani astronomické noci (začínajú a končia pri polohe Slnka 18° pod horizontom), iba astronomický súmrak. U nás je naviac súmrak posunutý používaným tzv „letného“ času; v skratke SELČ (stredoeurópsky letný čas) a „tma“ začína veľmi neskoro
 
Krátke letné noci lákajú k pozorovaniu oblohy nielen pre vyššie teploty (sprevádzané však vyššou vlhkosťou vzduchu), ale aj pre úkazy, nepozorovateľné v iných častiach roka. Nízka hĺbka Slnka počas celej noci tak podporuje pozorovateľnosť súmrakových javov, umelých družíc Zeme, mezosférických striebristých oblakov (NLC) a počas krátkej astronomickej noci aj objektov v Mliečnej ceste. V lete bývajú v činnosti aj výdatné a pravidelné meteorické roke (komplex letných rojov koncom júla a začiatkom augusta), najmä meteorický roj Perzeíd (v tomto roku najmä vďaka vhodnej fáze Mesiaca). Z planét bude v lete v noci dobre pozorovateľný Saturn a koncom augusta sa na rannú oblohu presunie jasná Venuša, neskôr i Jupiter a festival ich vzájomných pozícii sa počas jesene presunie na rannú oblohu.
 
Veľa príjemných letných zážitkov, najmä pod letnou hviezdnou oblohou!
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline

Jedným z mála miest, kde je vidieť Mliečnu cestu po celej letnej oblohe je lokalita Tepličné, blízko Klenovca. V posledných rokoch je to miesto pozorovaní komplexu letných rojov a MR Perzeíd hvezdárňami na strednom Slovensku. Foto z 9.8.2010 kamerou Canon 450D s objektívom Sigma 3,5/8 mm, ISO 1600, exp. 180 sek.