Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Ďalšie aktivity

Podujatia mimo hvezdárne
V prípade záujmu môžeme, po predchádzajúcej dohode, uskutočniť program priamo na vašej škole. Pre zachovanie štandardnej úrovne programu je potrebné zabezpečiť vhodne zatemnené priestory s el. prípojkou. Pri podujatí využívame svoju multimediálnu techniku a prenosné astronomické ďalekohľady. Cena externých programov je určovaná podľa aktuálneho cenníka.

Večerné exkurzie
Pre žiakov ponúkame taktiež atraktívne večerné exkurzie. Okrem hore uvedených činností je pozorovanie objektov nočnej oblohy pre deti a mládež oveľa zaujímavejšie a pestrejšie. V tomto prípade je pozorovanie pomocou ďalekohľadov hlavnou časťou programu.

Nočné pozorovacie praktiká
Pre menšie skupiny realizujeme nočné pozorovacie praktiká. Hlavnou náplňou je metodika pozorovania hviezdnych objektov. Okrem pozorovania pomocou astronomických ďalekohľadov je program dopĺňaný rôznymi súťažami, premietaním astronomických filmov, besedou, pripadne vzdelávacím multimediálnym programom.