Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov

Dočasne pozastavená :(

 
 

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Kysuckom Novom Meste (MO SZA KNM, ďalej len MO) je organizácia spadajúca pod občianske združenie SZA (Slovenský zväz astronómov). Hlavným poslaním MO je združovať a aktivizovať ľudí so záujmom o astronómiu, výskum vesmíru a s ním spojenými prírodnými vedami (ako napríklad fyzika,biológia,chémia,geológia či geografia). Založená bola v roku 1994 a od svojho začiatku sídli na Kysuckej hvezdárni. Dnes je hvezdáreň súčasťou Krajskej hvezdárne v Žiline, s ktorou organizácia úzko spolupracuje. Nakoľko ide o jedinú miestnu organizáciu SZA v Žilinskom kraji, jej pôsobenie presahuje oblasť regiónu Kysúc.
 

Členovia MO – žiaci a študenti, učitelia, profesionálni astronómovia i amatéri – sa starajú o rozvoj astronómie vo svojom okolí. Vykonávame odbornú, náučnú i popularizačnú činnosť. Odborná činnosť je zastúpená predovšetkým pracovníkmi hvezdárne a študentmi vo svojich študentských vedeckých projektoch. Na hvezdárni sa vykonávajú pravidelné pozorovania Slnka, prebiehajú tiež pozorovania výnimočných úkazov (zatmenia Slnka, Mesiaca, meteorické roje a iné). Študenti sa vo svojich projektoch venujú najrôznejším témam – od problémov svetelného znečistenia cez prieskum medziplanetárnej hmoty, exoplanét či astrobiologického výskumu.
 

Popularizačná a náučná činnosť prebieha najmä formou pravidelných pozorovaní pre verejnosť (každý piatok na Hvezdárni v Kysuckom Novom Meste). Členovia MO taktiež pomáhajú pri zabezpečení pozorovaní výnimočných úkazov pre verejnosť – s pomocou prenosných prístrojov na námestiach či školách sprostredkúvajú tieto zaujímavé úkazy širokej verejnosti. MO taktiež organizuje populárno-náučné prednášky pre rôzne vekové skupiny – od žiakov základných a stredných škôl až po záujemcov o nové poznatky. Mladší žiaci môžu navštevovať astronomický krúžok, ktorý vedie Mgr. Janka Pieronová so študentami v spolupráci s hvezdárňou (viac informácií získate tu). V neposlednom rade, popularizačná činnosť prebieha aj prostredníctvom našej webovej stránky. Okrem najnovších aktualít a článkov sa na nej nachádzajú aj linky k astrofotografiám od členov MO. Náplňou náučnej činnosti je taktie

 

ž podpora a odborné konzultácie pre žiakov a študentov mimo MO s ich študentskými projektmi.
 
 
 
Výbor MO SZA KNM:
 
Predseda: Zlatica Kalužná - kaluznazlatica()gmail.com
Tajomník: Róbert Zajac - zajac.robo()gmail.com
Hospodár: Mgr. Janka Pieronová - fyzika1()azet.sk
 
Viac nájdete na stránkach MO SZA KNM.