Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Úplné zatmenie Mesiaca 28. septembra 2015
V pondelok 28. septembra v skorých ranných hodinách bude od nás konečne možné pozorovať úplné zatmenie Mesiaca. Ak nám to počasie dopraje, úkaz uvidíme v celom jeho priebehu.  
 
Zatmenie začína okom nepozorovateľným polotieňovým zatmením o 2:12 SELČ. O takmer hodinu neskôr, o 3:07 SELČ, sa okraj Mesiaca dotkne neostrého úplného tieňa Zeme. Pretože stred Mesiaca neprechádza presne stredom tieňa, ale jeho južnou oblasťou, nastane začiatok úplného zatmenia už o 4:11 SELČ. Vtedy je u nás Mesiac vo výške 23° nad západo-juhozápadným obzorom.
 
Podľa tmavosti odtieňa červenej farby Mesiaca ponoreného do tieňa Zeme sa zatmenie klasifikuje do piatich tried, od L0 do L4, od najtmavšieho po najsvetlejší. V klasifikácii sa premieta jednak výška nad obzorom, ďalej priezračnosť atmosféry, fáza cyklu slnečnej aktivity, ale najviac množstvo prachu a aerosolov vo vysokej atmosfére Zeme. Jednou z možností pozorovania pre astronómov-amatérov je určovanie časov kontaktov jednotlivých mesačných kráterov s neostrou hranicou tieňa Zeme. Z nich sa určuje sploštenie atmosféry našej planéty v čase zatmenia.
 

  Fáza Čas (SELČ) Azimut
P1 vstup do polotieňa 2:12 212,5°
U1 začiatok čiastočného zatmenia 3:07 227,3°
U2 začiatok úplného zatmenia 4:11 249,7°
Max stred zatmenia 4:47 242,1°
U3 koniec úplného zatmenia 5:23 256,8°
U4 koniec čiastočného zatmenia 6:27 268,8°
P4* výstup z polotieňa* 7:22* 279,0°
  Mesiac pod obzorom    

Výstup Mesiaca z tieňa Zemekoniec úplného a súčasne začiatok čiastočného zatmeniasa začne o 5:23 SELČ. O 6:27 SELČ sa skončí čiastočné zatmenie pri výške Mesiaca iba necelénad obzorom a pozorovanie tejto fázy zatmenia vyžaduje nízky západný horizont. O 6:44 SELČ vyjde nad horizont Slnko a takmer súčasne, o 6:47 SELČ Mesiac u nás zapadne. Výstup Mesiaca z polotieňa sa odohrá už pod horizontom.
 
Na ďalšie úplné zatmenie Mesiaca si veru počkáme. Po dvoch okom nepozorovateľných polotieňových zatmeniach 16.9.2016 a 11.2.2017 nastane 7.8.2017 u nás iba ťažko pozorovateľné čiastočné zatmenie (s maximálnou fázou 0,24 o 20:20 SELČ, iba 1°42´ nad obzorom v azimute 117°). Nasledujúce úplné, opäť vo všetkých fázach pozorovateľné zatmenie Mesiaca, nastane až 27.7.2018 vo večerných hodinách (20:24 – 00:19 SELČ). 
 
Keďže v Českej republike si dňa 28. septembra pripomínajú smrť kniežaťa a svätca Václava, ktorý je považovaný za patróna Čiech a Moravy a symbol českej štátnosti, v médiách tohtoročné zatmenie Mesiaca nazývajú aj svätováclavským.
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline