Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Noc s netopiermi v Žiline 2015
V piatok 18. septembra 2015 sa pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žilinepo piatykrát konala Noc s netopiermi
 
Hoci tohtoročnému podujatiu počasie príliš neprialo, aj tak sa pri našej pozorovateľni zišlo dovedna 85 zvedavých návštevníkov, aby sa dozvedeli viac o týchto milučkých lietajúcich tvoroch. Ako súčasť akcie bola pripravená prednáška o živote netopierov a aj ukážka ich odchytu do nárazovej siete. Nepriaznivé počasie nám síce neumožnilo pozorovanie oblohy, no veríme, že sa nám podarilo návštevníkov aspoň navnadiť k ďalšej návšteve na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline, čina blížiace sa úplné zatmenie Mesiaca 28.9.2015 alebo jedno z našich pravidelných večerných pozorovaní pre verejnosť.
 

 
 
TS, Varín, 10.9.2015
Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, Občianskym združením Tilia, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravili pre širokú verejnosťpiatykrát akciu Noc s netopiermi. Akcia sa uskutoční v piatok 18. septembra 2015 pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline v čase od 18.30 do 21.00 hod. 
 
Súčasťou akcie bude prednáška o živote netopierov, ukážka odchytu do nárazovej siete, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom batdetektorov a rôzne ďalšie aktivity pre všetky vekové kategórie. Zároveň bude pripravená aj prezentácia pracovníkov z hvezdárne a návštevníci podujatia budú mať príležitosť pozorovať nočnú oblohu.
 
Noc s netopiermi sa organizuje v rámci 19. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne.Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov. Ich funkcia v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Napríklad jeden druh netopiera (večernica malá) skonzumuje počas noci 2000 až 3000 kusov komárov
 
Organizátori spolu s lektorkou Ivanou Labudíkovou zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku a Občianskeho združenia Tilia pozývajú všetkých záujemcov spoznať fascinujúci život týchto jedinečných cicavcov a tak prispieť k ich poznaniu a  zároveň aj ochrane.
 

Gabriela Kalašová, NP Malá Fatra