Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Svetový kozmický týždeň (2015)
Svetový kozmický týždeň – World Space Week vyhlasuje OSN od roku 1999, ako pripomenutie si dvoch významných medzníkov v dejinách kozmonautiky. Týždeň je ohraničený dátami 4. 10. (tohto roku už 58. výročie vypustenia prvej umelej družice Zeme, Sputnik 1 z r. 1957) a 10. 10. (výročím podpisu Zmluvy o mierovom využívaní kozmického priestoru v r. 1967).
 
Hlavnou úlohou Svetového kozmického týždňa je informovať verejnosť o nových objavoch a pokroku vo využití kozmu a kozmických technológii ľudstvom na Zemi, ale i snaha priviesť k poznávaniu kozmu mládež, propagovať vedu a spoluprácu vedeckých a vzdelávacích inštitúcii.
 
Témou tohtoročného Svetového kozmického týždňa je „discovery“objavovanie vesmíru. Práve za posledný rok sa ľudstvu vo výskume vesmíru podarili naozaj ohromné veci. Spomeňme aspoň vesmírnu sondu DAWN a jej cestutrpasličej planéte Ceres, či sondu New Horizons a jej fantastické dátapreletu okolo Pluta
 
Pri tejto príležitosti Krajská hvezdáreňŽiline pripravila niekoľko možností osláviť Svetový kozmický týždeň:
 

„Kozmonautikaslužbách astronómie“„Prvýposledný“

Tematické výstavy nainštalované priestoroch Kysuckej hvezdárneKysuckom Novom Meste od 1. do 31. 10. 2015. Prvá z výstav ponúka prierez vývojom kozmonautiky a využitia vesmírnych technológií pre prospech celého ľudstvadruhá je venovaná Jurimu A. Gagarinovi - prvému človeku vo vesmíreEugenovi A. Cernanovi - poslednému človeku na Mesiaci.
 

Mimoriadne večerné pozorovanie počas Svetového kozmického týždňa

dňoch 5. - 9. 10. 2015 vždy so začiatkom o 19:00 bude na Pozorovateľni na Malom dieleŽiline pre záujemcov pripravené večerné pozorovanie toho najzaujímavejšieho, čo obloha ponúka. Pozorovať bude možné lenprípade jasnej oblohy
 

Prednáška pre verejnosť „Cestaúsvitu slnečnej sústavyVesta a Ceres“

Prednáška sa uskutoční piatok 9. 10. 2015 v podkroví Makovického domuŽiline, so začiatkom o 17:00 hod. Prednáša RNDr. Miroslav Znášik, odborný pracovník KHŽiline. Oboznámi Váshistorickýmsúčasným stavom poznania týkajúceho sa telies hlavného pásma asteroidov, predovšetkým asteroidu 4 Vestatrpasličej planéty 1 Ceres očami sondy DAWN.
Vstup je voľný!
 
Veríme, že sinášho programu vyberieteoslávite tohtoročný Svetový kozmický týždeňnami.
Ďalšie podujatia nájdete na oficiálnych stránkach World space week 2015, ale aj na stránke slovenského koordinátora www.vesmirnapolitika.sk
 
 
Evka Neubauerová, Krajská hvezdáreň v Žiline