Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
45 rokov pozorovaní slnečnej fotosféry (2016)
Dňa 8. marca 2016 uplznie už 45 rokov od prvého publikovaného pozorovania slnečnej fotosféry zo Žiliny.
 
Prvé pozorovanie, publikované v Bulletine o pozorovaní slnečnej fotosféry (vychádza dodnes a rediguje ho Krajská hvezdáreň a planetárium v Prešove pod gesciou Slnečnej sekcie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV) pochádza zo dňa 8. marca 1971. Jeho autorom bol Jozef Námor, vtedy odborný pracovník Ľudovej hvezdárne mesta Žiliny.
dodnes sa Slnko pozoruje rovnakým spôsobom; jeho projekciou na priemer 250 mm a zakresľovaním počtu a polôh slnečných škvŕn do medzinárodného protokolu. Základom pozorovacieho ďalekohľadu je objektív ZEISS C110/1300 mm, ktorý pôvodne slúžil vo veľkom vyhliadkovom ďalekohľade a bol vyrobený v 20.-tych rokoch XX. storočia. Objektív je vynikajúco vizuálne skorigovaný. Ako projekčný okulár používame typ Huygens s f = 25 mm, z ktorého je odstránená vnútorná clona. Ďalekohľad je umiestnený na paralaktickej montáži nemeckého typu, ktorá pôvodne slúžila spolu s 20 cm Clarkovým objektívom od druhej polovice XIX. storočia v observatóriu Astronomického ústavu KU v Prahe. Hvezdáreň získala montáž v r.1968 z Národného múzea v Prahe, kde bola evidovaná ako „duplicitný kus“. Pôvodne gravitačný pohon s reguláciou odporom vzduchu bol od r.1970 nahradený pohonom synchrónnym elektrickým motorom, regulovaným frekvenciou striedavého prúdu.
 
Grafické dáta o Wolfovom relatívnom čísle slnečných škvŕn v Bulletine o pozorovaní slnečnej fotosféry chýbajú iba v rokoch 1983 a 1984, kedy sa namiesto metódy projekcie, spojenej so zákresom, relatívne číslo z projekcie iba aktuálne spočítavalo. Do konca februára 2016 tak v archíve evidujeme spolu 8434 kresieb slnečnej fotosféry. Dlhodobé používanie rovnakého prístroja a metódy, spolu s relatívne malým počtom pozorovateľov (asi iba 7 za uvedené obdobie) významným zdrojom o slnečnej aktivite. Dátaposlúžili na hľadanie aktívnych dĺžok v jednotlivých cykloch aktivity v rámci prác SOČ a ŠVOČ a boli spracované aj v dvoch príspevkoch v zborníkoch z Celoslovenských slnečných seminárov s medzinárodnou účasťou, ktoré dodnes organizuje SUH v Hurbanove v spolupráci so SAS pri SAV. Ukázali najmä na sezónne variácie redukčných koeficientov, premieňajúcich aktuálne pozorované hodnoty na dlhodobé údaje o slnečnej aktivite.
 
RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline