Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Programy pre stredné školy

NOVINKA!!!   Svetlo a optika 

Program spája teóriu s interaktívnymi pokusmi a zaujímavými ukážkami. Teoretická časť žiakov oboznámi s dôležitými pojmami a zákonmi optiky, praktická premení poučky na zábavu. Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

Späť na Mesiac

Program je venovaný 50. výročiu pristátia človeka na Mesiaci. Poslucháčov zoznámi s prípravou a realizáciou misie Apollo 11, jeho posádkou či pobyte astronautov na mesačnom povrchu. Program je vhodný pre žiakov druhého stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl. 
 

Keplerove zákony. Gravitačný zákon

Program je určený žiakom gymnázií a stredných škôl. Názorne vysvetľuje Keplerove zákony, oré sú dôsledkom gravitačného zákona. Program je doplnený historickým prehľadom názorov na usporiadanie slnečnej sústavy a objavu zákonov. Taktiež sú uvedené názorné príklady, kde tieto zákony platia a ako ich využívame

Slnečná sústava

Kozmológia slnečnej sústavy, zloženie, popis jednotlivých objektov. Štruktúra slnečnej sústavy ako dôsledok fyzikálnych a chemických zákonov pri vzniku Slnečnej sústavy. Nová morfológia telies – výsledok objavov v posledných desaťročiach

Mikro a makro vesmír

Fyzikálne zákony určujú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť nášho vesmíru. Elementárne častice a silové interakcie medzi nimi. Ako vyzerá vesmír v mikroskopických aj makroskopických merítkach? Temná hmota, temná energia, Big Bang. Program vysvetľuje aj tieto pojmy.

Pohyby Zeme a zdanlivé pohyby oblohy

Program sa zaoberá pohybmi Zeme vo vesmíre. Názorne opisuje pohyby od tých najzákladnejších, ako sú rotácia okolo osi a obeh okolo Slnka, až po tie trošku menej známe ako precesiu a nutáciu. Zároveň ozrejmuje dôsledky jednotlivých pohybov na pozorovateľa na Zemi a teda aj zmeny, ktoré spôsobujú na našej nočnej oblohe.

Veľký tresk

Program vysvetľuje ako sme prišli ku dnešným poznatkom o vzniku a histórii vesmíru. Popisuje reliktové žiarenie, rozpínanie vesmíru a jeho veľkoškálovú štruktúru. Rozoberá súvislosti s mikrokozmom elementárnych častíc a modely vesmíru.

Globálne otepľovanie

Program poskytuje podrobné poznatky o možných príčinách a významných dôsledkoch zmeny celkovej klímy na Zemi z astronomického hľadiska. Popisuje vplyv Slnka na Zem a kolísanie klímy v dôsledku zmeny orientácie dráhy Zeme voči Slnku.

Cesta do vnútra Slnka

Prezentácia RNDr. Aleša Kučeru, CSc. o zdroji energie vo vnútri Slnka a hviezd, dynamike slnečného vnútra a povrchu, úlohe magnetických polí pri celkovej aktivite Slnka, indexoch aktivity a možnostiach pozorovaní Slnka zo Zeme a z družíc.

 

Nevybrali ste si z našej základnej ponuky? Skúste si pozrieť aj ponuku pre ZŠ. Náročnosť vieme prispôsobiť. Alebo tu nájdete množstvo ďalších zaujímavých programov pre rôzne vekové kategórie.