Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Prednáška: Exoplanéty – čo skrývajú vzdialené svety? (2016)
 

Pozvánka na prednášku: 
 
 

Exoplanéty – čo skrývajú vzdialené svety?

 
Vo štvrtok 21. apríla 2016 o 18:00 hod. -  Stanica Žilina - Záriečie
 
 
 
Sme vo vesmíre sami?   Túto otázku si ľudia kladú od nepamäti a doteraz na ňu nevieme s určitosťou odpovedať.   Súčasná veda a technika nás však v hľadaní odpovede posunuli výrazne dopredu.  Vieme, kam sa máme pozerať.  Zistili sme, že vo vesmíre sa nachádzajú miliardy exoplanét – planét nepredstaviteľne vzdialených od Zeme.  Mnohé z tých, ktoré sme doteraz objavili, sa podobajú na našu modrú planétu viac, ako sme čakali.  Ako ich pozorujeme?  Z čoho sa skladajú?  Čo sme o nich doteraz zistili?  Mohol by na nich existovať život?  Odpoveď sa môže skrývať priamo na Zemi.  Skúmanie extrémofilov – mikroorganizmov, ktoré žijú v tých najnehostinnejších podmienkach – môže byť kľúčom k hľadaniu života vo vesmíre.  Astrobiológia, ktorá skúma aj tieto organizmy, nám odkrýva najrôznejšie formy života a môže nás nasmerovať úplne novým smerom.   Ako by teda mohli vyzerať mimozemšťania? Budú to iba baktérie, alebo sa s nimi dokážeme porozprávať?
 
Program je určený pre žiakov a študentov, záujemcov o vedu a vesmír i pre úplných laikov z radov širokej verejnosti. Prednášať budú členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Kysuckom Novom Meste Zlatica Kalužná a Daniel Dupkala.
 
O nás a našej organizácii:
Daniel Dupkala je študentom fyziky na Metematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.  Zlatica Kalužná je maturantkou Gymnázia v Kysuckom Novom Meste.  Obaja sú členmi Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov (SZA) v Kysuckom Novom Meste, ktorá od svojho založenia v roku 1994 funguje pri  Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste, dnes už  Krajskej hvezdárni v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja.  Táto nezisková organizácia spája amatérskych i profesionálnych astronómov, študentov a záujemcov o vedu a vesmír.  Mnohí z nich popri štúdiu či práci popularizujú astronómiu a jej príbuzné vedy, prednášajú na školách či organizujú večerné pozorovania nočnej oblohy pre verejnosť.  Podporujú tiež žiakov a študentov v ich záujmovej či študijnej činnosti a pomáhajú s odbornou prácou vo svojom regióne.
 
 
Viac o MO SZA KNM tu.
Krajská hvezdáreň v Žiline