Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Prechod Merkúra pred slnečným diskom 9. mája 2016
Prechody Merkúra pred Slnkom nastávajú pre pozorovateľa zo Zeme oveľa častejšie, ako zriedkavé prechody Venuše. Napriek tomu je prechod Merkúra vzácnym astronomickým úkazom.
 

Planéta pritom musí byť v dolnej konjunkcii (t.j. medzi Zemou a Slnkom) a súčasne v jednom z uzlov dráhy (Poznámka: uzly dráhy body na dráhe telesa, v ktorom dráha pretína ekliptiku). Ďalšou podmienkou je poloha Slnka nad horizontom a prirodzene aj  jasná obloha bez mrakov. V uzloch dráhy je v súčasnosti Merkúr okolo 9. mája (zostupný uzol dráhy) a 11. novembra (vzostupný uzol dráhy). Častejšie novembrové prechody, s periódami 7, 13 a 33 rokov, májové sa opakujú iba v intervaloch 13 a 33 rokov. Za obdobie 700 rokov (1601 – 2301) nastalo a nastane spolu 94 prechodov, z nich 31 v máji a 63 v novembri. Príčinou je súčasná orientácia výstrednej dráhy planéty; kým v májových prechodoch je blízka aféliu a zdanlivý priemer 12“, v novembrových je blízko perihéliu a dosahuje pri prechode pred Slnkom uhlový priemer iba 10“ a ich trvania sa môžu líšiť až o tri minúty. (Poznámka: perihélium je bod na dráhe kozmického telesa okolo Slnka, v ktorom je teleso najbližšie k Slnku, afélium je bod na dráhe kozmického telesa okolo Slnka, v ktorom je teleso najďalej od Slnka). Májové prechody u nás preferujú väčší denný oblúk Slnka a priaznivejšie počasie. Dlhodobo sa termíny prechodov budú posúvať na stále neskoršie dátumy v roku. Prechody nastávajú v sériách po troch, s celkovou periódou 46 rokov (16802 dní). Tohtoročný patrí k sérii č. 7, spolu s prechodmi 9.5.1970 a 10.5.2062.
 
Prvý kontakt Merkúra s vonkajším okrajom Slnka nastane u nás o 13:12:01 SELČ v pozičnom uhle 83,4°. Po troch minútach, o 13:15:12 SELČ  nastane kontakt okraja Merkúra v vnútorným okrajom Slnka a na slnečný povrch sa bude premietať celý tmavý disk planéty. Pri priemere planéty 12,1“ je jeho priemer 1/157 slnečného disku a pri premietaní Slnka na priemer 250 mm bude mať priemer iba 1,6 mm. Pri priamom pozorovaní, samozrejme vždy s filtrom, ktorý bezpečne zoslabí slnečné svetlo, bude potrebné asi 150-násobné zväčšenie. Merkúr opustí slnečný disk až po západe Slnka (u nás o 20:14 SELČ) o 20:40:33 SELČ.
 
Ďalší u nás pozorovateľný prechod Merkúra pred Slnkom (zo série č.6) nastane 11. novembra 2019. Začne o 13:35:25 SEČ a až do západu Slnka (16:09 SEČ) bude za priaznivého počasia pozorovateľný na disku Slnka, a to tak, že sa bude posúvať takmer do stredu slnečného disku. Výstup z neho bude u nás nepozorovateľný, Slnkobude hlboko pod horizontom. Následný prechod, zo série 4, nastane až 13. novembra 2032 a bude za priaznivého počasia pozorovateľný celý, od vstupu o 7:41 SEČpo výstup o 12:07 SEČ.
 
Pozorovanie prechodu Merkúra pred slnečným diskom  9. mája 2016 sprístupníme návštevníkom od 13:00 do 17:00 SELČ na Pozorovateľni Na Malom diele v Žiline, prenosným ďalekohľadom MEADE LX200r na Mariánskom Námestí v Žiline a od 13:00 SELČ do 17:00 SELČ na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste a na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste.
 
 
RNDr. Miroslav Znášik,
Krajská hvezdáreň v Žiline.