Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Možné gejzíry na mesiaci Európa (2016)
Pred pár desiatkami minút NASA na ohlásenej tlačovej konferencii uviedla, že na Jupiterovom mesiaci Európa sa pravdepodobne nachádzajú gejzíry vodnej pary. Po výskume pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu (HST), to naznačujú výsledky dvoch rozdielnych metód ich detekcie
 
 
Ešte v roku 2012 pri výskume interakcií magnetických polí Jupitera a Európy sa v spektroskopických pozorovaniach tímu Lorenza Rotha zo Southwest Research Institute v San Antonio  objavili absorpcie na vlnových dĺžkach zodpovedajúcim rozpadu molekúl vody. Ako najpravdepodobnejšiu príčinu určili práve prítomnosť gejzírov tryskajúcich z povrchu Európy
 
 
V roku 2014 sa iný tím vedcov pod vedením Williama Sparksa odlišným postupom dopracoval k rovnakému záveru. Pomocou priameho snímania Európy počas tranzitu popred Jupiter v UV spektre zachytili v oblastiach okolo jej južného pólu, v troch z desiatich prípadov, stĺpce materiálu siahajúce vysoko nad jej povrch. Metóda je podobná tej, ktorá sa používa pri detekcii atmosfér extrasolárnych planét a podľa vyjadrení NASA štatisticky nejde o náhodu. 
 
 
Stále sa nejedná o nezvratný dôkaz ich existencie, no iné prirodzené vysvetlenie pre pozorované dáta zatiaľ nie je.  Oba výskumné tímy využili na pozorovanie HST a pomocou rôznych metód sa dopracovali k rovnakým záverom, no súčasne sa im potencionálne gejzíry pozorovať nepodarilo. Nakoľko sa však podozrivé útvary na UV snímkach objavili len niekoľko krát, môže sa jednať o veľmi premenlivý jav a aktivita výtryskov nemusí byť neustála. Gejzíry by mali, zatiaľ neznámym mechanizmom, vynášať vodu z podpovrchového oceánu na povrch a v prípade, že sa ich existencia naozaj potvrdí, otvára sa nám cesta k výskumu vnútra Európy. Naskytá sa nám možnosť trošku nahliadnuť do jej zloženia, bez nutnosti prevŕtať sa cez možno až niekoľko kilometrov hrubú vrstvu ľadu pokrývajúcu jej povrch.
Už teraz sa spracovávajú ďalšie napozorované dáta, no podozrenia vedcov sa možno potvrdia až s príchodom nového James Webb Telescope v roku 2018. Keďže NASA plánuje vesmírnu misiu k Európe už na rok 2020, treba byť pripravený, aby sa nepremárnila šanca na výskum  počas prípadnej flyby misie.
 
 
 
Zdroj: NASA
Mgr. Evka Neubauerová, Krajská hvezdáreň v Žiline