Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Superspln Mesiaca 14.11.2016

Očakávaný superspln Mesiaca nastane 14.11.2016 o 14:52 SEČ. Mesiac neobieha okolo Zeme po kružnici, ale po elipse, a preto sa ich vzájomná vzdialenosť s časom mení. Spln Mesiaca a súčasne jeho poloha na dráhe najbližšie k Zemi (v perigeu) tak pre pozorovateľa znamená, že Mesiac vidí o 14% väčší a takmer 30% jasnejší ako pri splne v najvzdialenejšom bode dráhy (v apogeu). [Zdroj]

 

 

V okamihu splnu (14.11.2016) je ale u nás Mesiac ešte 18° pod horizontom. Vychádza (svojim horným okrajom) o 16:38 SEČ v azimute asi 69,5°a jeho vzdialenosť od pozorovateľa u nás neustále rastie. V čase kulminácie Mesiaca (najvyššie nad obzorom) v Žiline o 22:57 SEČ jeho vzdialenosť od nás oproti polohe v splne (358536,7 km) klesne o viac ako 7 047 km. Kým superspln je spočítaný pre polohu pozorovateľa v strede Zeme, my ho pozorujeme z jej povrchu.

Ak začneme svoje pozorovanie pri východe Mesiaca, upúta nás jedna zo známych (od 8. storočia p.n.l.), ale dodnes presne neobjasnených optických ilúzii: nízko nad obzorom sa nám zdá byť Mesiac oveľa väčší, ako keď je vysoko na oblohe. To isté platí aj pre Slnko alebo rozmery súhvezdí. Ak by sme ho ale objektívne zmerali (napríklad pomocou dĺžky trvania prechodu cez zorné pole ďalekohľadu alebo z fotografie) neobjavili by sme žiaden rozdiel.

 

So správami o supersplne Mesiaca sa v poslednej dobe stretávame pomerne často, hoci nemá astronomický pôvod. Ak by sme pomocou tzv. „reťazového zlomku“ pre periódy synodickú (lunácia; s tou sa opakuje spln Mesiaca) a anomalistickú (s ňou sa opakuje poloha Mesiaca v perigeu Zeme), riešili opakovanie supersplnu, vyjde nám s chybou iba jednej desatiny dňa, že supersplny sa opakujú po 237 synodických a 254 anomalistických mesiacoch (6 998,75 dňa a 6 998,85 dňa; 19 rokov a 59 dní). Ak pripustíme aj istú toleranciu vo vzdialenostiach pericentra, nastáva opakovanie supersplnu už po 14 splnoch Mesiaca. Príkladom môže byť posledné u nás pozorovateľné zatmenie Mesiaca 28. septembra 2015, kedy bol predchádzajúci superspln. Odvtedy ubehne do 14. 11. 2016 presne štrnásť lunácii.

RNDr. Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline