Pre verejnosť

Večerné pozorovania

Nočná obloha sa na prvý pohľad javí čierno-biela. Je posiata tisíckami trblietajúcich sa hviezd, pokojným svetlom na nej žiaria planéty a Mesiac.

Ak sa však chcete pozrieť aspoň na zlomok toho, čo nám nočná obloha ponúka, príďte na pravidelné večerné pozorovania. Pozorovanie objektov večernej hviezdnej oblohy sa konajú každý piatok po zotmení, iba v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). Vtedy sa dajú pozorovať Mesiac, niektoré planéty, jasné hviezdy a viac násobné hviezdy, hviezdokopy, hmloviny, galaxie. Pri návšteve programu v zimnom období odporúčame teplé oblečenie. V kupole musí byť totiž rovnaké teplota, ako je vonku.

Kvôli pozorovaniu nočnej oblohy je nutné otváracie hodiny prispôsobovať v priebehu roka sa meniacej dobe súmraku. . Každé pozorovanie je doplnené odborným výkladom pracovníka hvezdárne a besedou na rôzne astronomické témy. Presné termíny nájdete každý mesiac v sekcii Aktuálne programy a informácie o aktuálnej oblohe tu 

Kapacita kupoly je obmedzená a pri jej naplnení už ďalším návštevníkom nebude umožnený vstup. Preto odporúčame dostaviť sa na pozorovanie včas.
 

Mimoriadne pozorovania

Konajú sa v prípade mimoriadnych astronomických úkazov, ako sú napr. zatmenia Slnka a Mesiaca, prechody planét popred slnečný disk, zaujímavé zoskupenia planét, výskyt jasnej kométy apod. O týchto úkazoch sa dozviete na týchto stránkach v sekcii Aktuálne programy.

Prednášky pre verejnosť

Konajú sa nepravidelne, väčšinou pri príležitosti niektorého význačného dátumu alebo udalosti. Cieľom prednášok je zoznámiť verejnosť s novinkami v astronómii, kozmonautike a príbuzných prírodných vedách.

Astrotýždeň

Spravidla posledný augustový týždeň ponúkame pre verejnosť tematický program. Cez deň je možné uskutočniť exkurziu v priestoroch hvezdárne, kde sa dozviete o históri a súčasnosti hvezdárne, oboznámime vás s technickým vybavením a odborno – pozorovateľským programom. V prípade priaznivého počasia môžme pozorovať Slnko. Večer pozostáva z tematického multimediálneho programu a večerného pozorovania objektov hviezdnej oblohy.

Vesmír na dosah

Vzhľadom na to, že hvezdáreň je lokalizovaná v jeho severozápadnej časti, jej aktivity, kultúrne a vzdelávacie podujatia, nie sú dostupné pre všetkých obyvateľov kraja rovnako. Preto sa ich snažíme realizovať aj v regiónoch, kde sa nenachádza žiadne astronomické zariadenie. Kysucká hvezdáreň už niekoľko rokov v spolupráci so školami a centrami voľného času realizuje špecifické vzdelávacie podujatia najmä pre deti a mládež, ale aj ostatnú verejnosť. Sú to rôzne popularizačno – vzdelávacie podujatia, súťaže a kvízy s regionálnym aj celoštátnym rozsahom. Jedným z nich je aj podujatie "Vesmír na dosah"

Výstavy

Výsledkom aktivít niektorých projektov alebo odborných činností sú tematické výstavy určené širokej verejnosti. V prípade, ak by ste mali záujem inštalovať výstavu vo vašich priestoroch, obráťte sa na nás telefonicky alebo mailom.
Vyberte si z týchto výstav...